Vzácne 70-ročné jubileum prof. Ing. Jozefa Kobzu, CSc. (17. 7. 1952)

Výber z Curricula publikovaného v Encyklopédii  Osobnosti Českej a Slovenskej republiky  (Britishpedia, British Publishing House Publication, 2020) prof. Ing., CSc. O: vedecko-výskumný pracovník Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (Regionálne pracovisko Banská Bystrica), vedúci Regionálneho pracoviska; B: Trenčín, 17.07.1952; P: Vladimír Kobza 1924, Ilava, učiteľ – predtým na strednej …
Čítať ďalej Vzácne 70-ročné jubileum prof. Ing. Jozefa Kobzu, CSc. (17. 7. 1952)

Prof. Ing. Jozef HANES, PhD. sa dožíva vzácneho životného jubilea 90 rokov

Narodil 22. 1. 1932 v Hriňovej (okres Zvolen). Po stredoškolskom štúdiu (1949-1953) absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1958). Jeden rok na Štátnom oblastnom ústave pre vývoj a typizáciu poľnohospodárskych a lesníckych stavieb, v r. 1960 sa zamestnal na Agronomickej fakulte až do dôchodku v r. 2000 (Katedra pôdoznalectva, neskôr Katedra agrochémie a pôdoznalectva a …
Čítať ďalej Prof. Ing. Jozef HANES, PhD. sa dožíva vzácneho životného jubilea 90 rokov

Vzácne 80-ročné jubileum doc. RNDr. Jána Čurlíka, DrSc.

Dňa 4. augusta sa dožil krásneho jubilea doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc. Narodil sa v obci Petrovce v okrese Vranov nad Topľou. Je absolventom Vyššej priemyselnej školy geologickej a baníckej v Hanušovciach nad Topľou (1959) a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor geológia (1967). Absolvoval taktiež postgraduálne štúdium pôdnej mikromorfológie a mineralógie STIBOKA vo Wageningene (Holandsko) (1972/73), …
Čítať ďalej Vzácne 80-ročné jubileum doc. RNDr. Jána Čurlíka, DrSc.

K vzácnemu životnému jubileu prof. Ing. Juraja Hraška, DrSc.

Dňa  14. mája 2021 sa dožíva vzácneho životného jubilea Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik SAV, zakladateľ a prvý riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín, nestor súčasnej pedológie na Slovensku.  Narodil v Točnici okres Lučenec, kde sú jeho korene už od mladosti  späté s pôdou (pochádza z maloroľníckej rodiny). Svoju profesionálnu dráhu začal po maturite vysokoškolským štúdiom na Fakulte pôdoznalectva a agrochémie Ústavu V. …
Čítať ďalej K vzácnemu životnému jubileu prof. Ing. Juraja Hraška, DrSc.

Zomrel profesor Konštantín Holobradý (1926 – 2020). Česť jeho pamiatke!

Dňa 29. júna 2020 zomrel prof. Ing. Konštantín Holobradý, CSc. vo veku 94 rokov, popredný slovenský pôdoznalec, pedochemik a ekológ.   Narodil sa 15.1.1926 v Červeníku (okres Trnava). Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, Ing. (1950), odborný asistentPoľnohospodárskej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach (1950-1952), v r. 1952-1970 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, …
Čítať ďalej Zomrel profesor Konštantín Holobradý (1926 – 2020). Česť jeho pamiatke!

Zomrel doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. (1933 – 2019)

Dňa 22. októbra 2019 zomrel vo veku 86 rokov popredný významný pôdoznalec doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. Patrí medzi zakladateľov koncepcie environmentálnych funkcii pôdy, antropizácie pôdy, paleopedológie na Slovensku. Česť jeho pamiatke! Narodený 27.2.1933 vo Svidníku. Absolvent Fakulty pôdoznalectva a agrochémie Vysokej školy poľnohospodárskej v Moskve, Ing. (1957), CSc. (1964), DrSc. (1979), docent (1997), vedecký pracovník (1960), …
Čítať ďalej Zomrel doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. (1933 – 2019)

Zomrel akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 –2018)

Dňa 2. decembra 2018 zomrel významný maďarský pôdoznalec a vynikajúci vedec a priateľ slovenskej pedologickej komunity akademik prof. Dr. György Várallyay. Bol zahraničným členom  Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a čestným členom Societas pedologica slovaca. Česť jeho pamiatke!   Akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 – 2018) Prof. Dr. György Várallyay, poľnohospodársky inžinier, profesor pôdoznalectva s medzinárodnou reputáciou, akademik, emeritný profesor na …
Čítať ďalej Zomrel akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 –2018)

20. výročie úmrtia Ing. Vladimíra Linkeša, CSc.

Ing. Vladimír Linkeš, CSc. sa narodil 15. 4. 1937 v Kremnických Baniach, okres Žiar nad Hronom, zomrel 25. 9. 1997 v Banskej Bystrici. Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, Agronomickej fakulty. Od r. 1961 pracoval v Laboratóriu pôdoznalectva (teraz Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy) neskôr na jeho Regionálnom pracovisku v Banskej Bystrici. Vykonával Komplexný prieskum poľnohospodárskych …
Čítať ďalej 20. výročie úmrtia Ing. Vladimíra Linkeša, CSc.

Jubileum (90) prof. Ing. Rudolfa Šályho, DrSc.

Dňa 3. júla 2017 sa pri príležitosti vzácneho jubilea (90 rokov) vo Zvolene uskutočnilo neformálne stretnutie s prof. Ing. Rudolfom Šálym, DrSc., čestným členom Societas pedologica slovaca, ktorého sa zúčastnili: Prof. Ing. Dr. Viliam Pichler (dekan Lesníckej fakulty TU Zvolen) Prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. (vedúci Katedry prírodného prostredia TU Zvolen) Doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc. …
Čítať ďalej Jubileum (90) prof. Ing. Rudolfa Šályho, DrSc.