Antropizácia pôd

Zoznam vedeckých seminárov Antropizácia pôd usporiadaných Slovenskou pedologickou spoločnosťou od roku 2000.

7. – 8. 3. 2013 VÚPOP, Bratislava
Antropizácia pôd X: Prejavy a procesy pozitívnej a negatívnej antropizácie pôd

27. – 28. 5. 2008 VÚPOP, Bratislava
Antropizácia pôd IX

28. 3. – 30. 9. 2004 VÚPOP, Bratislava
Antropizácia pôd VIII: medzinárodný seminár
Zborník

20. – 22. 6. 2001 VÚPOP, Bratislava
Antropizácia pôd VI: medzinárodný seminár
Zborník

26. 5. 2000 VÚPOP, Bratislava
Antropizácia pôd V
Zborník