Pedologické dni 2024 – Udržateľnosť pôdy v kontexte národných a európskych iniciatív

Miesto konania: Liptovský Ján, Hotel SOREA Máj Termín: 18. – 20. septembra 2024  1st Announcement (EN) 1.oznámenie Vedecký výbor: Organizačný výbor: Ďalšie spolupracujúce organizácie: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc. RNDr. Blanka Ilavská, PhD. doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. RNDr. Beata Houšková, CSc. prof. Ing. Jozef Kobza, CSc. prof. Ing. Nora …
Čítať ďalej Pedologické dni 2024 – Udržateľnosť pôdy v kontexte národných a európskych iniciatív

Agrofilm 2023

V rámci 39. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm prebehne v termíne 4. 10. – 5. 10. 2023 v  priestoroch zasadacej miestnosti na prízemí sídla NPPC-VÚPOP na Trenčianskej 55 v Bratislave premietanie vybraných filmov. Program premietania: http://agrofilm.sk/2023/program_nppc_BA_2023.pdf   Všetkých srdečne pozývame na premietanie.

Rehabilitácia pracovníkov NPPC – VÚPOP

Pred dvomi rokmi Slovenskom otriasla kauza okolo agrodotácií na východe Slovenska. Miesto poľnohospodárskej pôdy boli vyplácané peniaze na plochy, ktoré s farmárčením absolútne nesúvisia – parkovisko, letisko alebo záhumienky. Bývalé vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) vtedy odvolalo vedúcich pracovníkov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) napriek ich nevine. Dnes …
Čítať ďalej Rehabilitácia pracovníkov NPPC – VÚPOP

Publikácia 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie

Dovoľujeme si Vás upozorniť na novú publikáciu vydanú v spolupráci České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca o. z. 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie / 100 let společné historie české a slovenské pedologie od Jaroslavy Sobockej, Bořivoje Šarapatky a kolektívu autorov. V publikácii sú popísané najvýznamnejšie historické míľniky od nesmelých počiatkov až po plné …
Čítať ďalej Publikácia 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie

Zomrel prof. Ing. Rudolf Šály, DRSc. (1927 – 2018)

Dňa 14. decembra 2018 zomrel vo veku 91 rokov významný slovenský lesný pôdoznalec a vynikajúci vedec s medzinárodnou reputáciou prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc. Česť jeho pamiatke! prof. Ing. Rudolf ŠÁLY, DrSc. Narodený 13.5.1927 v Tekovskej Breznici (okres Žarnovica). Absolvent Lesníckej fakulty Vysokej školy poľno­hospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, Ing. (1951), CSc. na Lesníckej fakulte v Brne (ČR, 1957). Pracoval …
Čítať ďalej Zomrel prof. Ing. Rudolf Šály, DRSc. (1927 – 2018)

Denníky profesora Kosila

Vnučka prof. Dr. tech. Ing. Vladimíra Kosila (1898 – 1977), prvého rektora samostatnej Vysoké školy zemědělské v Praze objavila denníky svojho dedka z rokov 1953, 1957 – 1977. Boli spracované prof. Vladimírom Jurčom, žiakom a spolupracovníkom prof. Kosila a boli zverejnené pri 120. výročí narodenia prof. Kosila. Pretože v denníkoch je zaznamenaných mnoho mien osobností, …
Čítať ďalej Denníky profesora Kosila