Antropizácia pôd IX 27. – 28. 5. 2008

Dovoľujeme si Vás pozvať na vedecký seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý je v poradí deviatym stretnutím pedológov zaoberajúcich sa problematikou antropizácie pôd. Len v poslednej dekáde porozujeme zvýšený záujem o výskum pôd, ktoré sú narušené, či úplne znehodnotené antropickou činnosťou. Antropizačné vplyvy sa prejavujú v zmenených pôdnych vlastnostiach nielen poľnohospodárskych a lesných pôd, ale hlavne …
Čítať ďalej Antropizácia pôd IX 27. – 28. 5. 2008