Konferencie

Zoznam konferencií Pôdoznalecké dni a im podobných konferencií usporiadaných alebo spoluusporiadaných Slovenskou pedologickou spoločnosťou.

12. – 14. 9. 2018 Hotel Sorea Regia Bratislava Pedologické dni 2018: 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie
7. – 9. 9. 2016 Hotel Minerál Dudince Pedologické dni 2016: Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť
9. – 11. 9. 2015 Alfa Resort, Deštné v Orlických horách​​ Pedologické dni 2015: Česká a slovenská pedologie v mezinárodním roce půdy
9. – 11. 9. 2014 Skalica, Dom kultúry Pôdoznalecké dni 2014: Ekosystémové zložky pôd v poľnohospodárskej a lesnej krajine
4. – 6. 9. 2013 Hotel Devět skal, Sněžné – Milovy (Česko) 16. pedologické dny 2013: Časové změny půdních vlastností a jejich predikce
18. – 20. 9. 2012 Detské rekreačné zariadenie Vihorlat, Snina Pedologické dni 2012: Pôda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany
21. – 22. 9. 2011 Chodová Planá 14. pedologické dny: Hydromorfné pôdy Českej a Slovenskej republiky, ich využitie a ochrana (VÚMOP, ČR)
29. 9. – 1. 10. 2010 Kongresové centrum na radnici, Rožňava 2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti: Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapovaní pôd
15. – 16. 10. 2008 Hotel Kaskády, Sielnica 5. pôdoznalecké dni: Pôda – národné bohatstvo
20. – 23. 8. 2007 Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštem (Česko) 1. konferencia Českej a Slovenskej pedologickej spoločnosti: Pôda v modernej informačnej spoločnosti (ČPS, ČR)
14. – 16. 6. 2005 Hotel Flóra, Čingov 4. pôdoznalecké dni: I. Ochrana a využívanie pôdy
II. Poľnohospodárska produkcia vo vzťahu k pôde a regiónom
III. Produkcia lesnej hmoty vo vzťahu k pôde a regiónom
22. – 24. 6. 2004 Kaštieľ, Mojmírovce 3. pôdoznalecké dni: I. Degradácia pôdy a jej vývoj v nových spoločensko-ekonomických podmienkach
II. Erózia pôdy a iné prejavy fyzikálnej degradácie pôd
III. Kontaminácia, acidifikácia a iné prejavy chemickej degradácie pôd
IV. Identifikácia degradovaných pôd, ich mapové vyjadrenie a možnosti rekultivačných a remediačných opatrení
19. – 20. 6. 2003 Nemecká Doktorandské pôdoznalecké dni
16. – 18. 6. 2003 Hotel Akadémia, Stará Lesná 2. pôdoznalecké dni: I. Úloha pôdy v nových spoločensko-politických a ekonomických podmienkach
II. Pôdy – progresívne metódy výskumu klasifikácie a hodnotenia
III. Pôda v súčasných environmentálnych podmienkach
IV. Produkcia biomasy a jej význam pre pôdu
17. – 19. 6. 2002 Račkova dolina, Vysoké Tatry 1. pôdoznalecké dni: I. Klasifikácia a hodnotenie pôd
II. Ekológia a ochrana poľnohospodárskych pôd
III. Pôda a rastlina v podmienkach poľnohosp. a lesnej krajiny