Zomrel akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 –2018)

Dňa 2. decembra 2018 zomrel významný maďarský pôdoznalec a vynikajúci vedec a priateľ slovenskej pedologickej komunity akademik prof. Dr. György Várallyay. Bol zahraničným členom  Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a čestným členom Societas pedologica slovaca. Česť jeho pamiatke!   Akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 – 2018) Prof. Dr. György Várallyay, poľnohospodársky inžinier, profesor pôdoznalectva s medzinárodnou reputáciou, akademik, emeritný profesor na …
Čítať ďalej Zomrel akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 –2018)

Publikácia 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie

Dovoľujeme si Vás upozorniť na novú publikáciu vydanú v spolupráci České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca o. z. 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie / 100 let společné historie české a slovenské pedologie od Jaroslavy Sobockej, Bořivoje Šarapatky a kolektívu autorov. V publikácii sú popísané najvýznamnejšie historické míľniky od nesmelých počiatkov až po plné …
Čítať ďalej Publikácia 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie

Zomrel prof. Ing. Rudolf Šály, DRSc. (1927 – 2018)

Dňa 14. decembra 2018 zomrel vo veku 91 rokov významný slovenský lesný pôdoznalec a vynikajúci vedec s medzinárodnou reputáciou prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc. Česť jeho pamiatke! prof. Ing. Rudolf ŠÁLY, DrSc. Narodený 13.5.1927 v Tekovskej Breznici (okres Žarnovica). Absolvent Lesníckej fakulty Vysokej školy poľno­hospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, Ing. (1951), CSc. na Lesníckej fakulte v Brne (ČR, 1957). Pracoval …
Čítať ďalej Zomrel prof. Ing. Rudolf Šály, DRSc. (1927 – 2018)

Denníky profesora Kosila

Vnučka prof. Dr. tech. Ing. Vladimíra Kosila (1898 – 1977), prvého rektora samostatnej Vysoké školy zemědělské v Praze objavila denníky svojho dedka z rokov 1953, 1957 – 1977. Boli spracované prof. Vladimírom Jurčom, žiakom a spolupracovníkom prof. Kosila a boli zverejnené pri 120. výročí narodenia prof. Kosila. Pretože v denníkoch je zaznamenaných mnoho mien osobností, …
Čítať ďalej Denníky profesora Kosila

Pôdoznalecká exkurzia ČPS a SPS – Debrecín (24. 6. – 28. 6. 2018)

Občianske združenie Societas pedologica slovaca zorganizovalo v spolupráci s Českou pedologickou spoločnosťou v dňoch 24.-27.06.2018 medzinárodnú pedologickú exkurziu do Maďarska (Debrecín). Cieľom vedeckej pedologickej exkurzie bolo okrem vedeckých kontaktov medzi jednotlivými krajinami (ČR a SR) nadviazať užšiu spoluprácu s Maďarskou pedologickou spoločnosťou (Dr. Tibor Tóth, predseda MPS a Dr. Tibor Jószef Novak, člen). V spolupráci s Univerzitou v Debrecíne a Výskumným ústavom pre poľnohospodárstvo a agrochémiu v Budapešti …
Čítať ďalej Pôdoznalecká exkurzia ČPS a SPS – Debrecín (24. 6. – 28. 6. 2018)