50. výročie založenia Regionálneho pracoviska NPPC – VÚPOP v Banskej Bystrici

Dňa 22. 6. 2016 si Regionálne pracovisko Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (RP-VÚPOP) v Banskej Bystrici, ktorý je od 1.1.2014 začlenený pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), pripomenulo 50. výročie svojho založenia na slávnostnom zasadnutí konanom v spolupráci so Societas pedologica slovaca (SPS). Zasadnutie otvoril vedúci RP prof. Ing. Jozef Kobza, CSc. a …
Čítať ďalej 50. výročie založenia Regionálneho pracoviska NPPC – VÚPOP v Banskej Bystrici