Zomrel akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 –2018)

Dňa 2. decembra 2018 zomrel významný maďarský pôdoznalec a vynikajúci vedec a priateľ slovenskej pedologickej komunity akademik prof. Dr. György Várallyay. Bol zahraničným členom  Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a čestným členom Societas pedologica slovaca. Česť jeho pamiatke!
 
Akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 – 2018)
Prof. Dr. György Várallyay, poľnohospodársky inžinier, profesor pôdoznalectva s medzinárodnou reputáciou, akademik, emeritný profesor na maďarskom Výskumnom ústave pôdoznalectva  a agro-chémie v Budapešti (RISSAC), čestný člen IUSS, SAPV a SPS. 
Bol predsedom Maďarskej pôdoznaleckej spoločnosti, významný člen Maďarskej akadémie vied (HAS), člen Medzinárodnej pôdoznaleckej spoločnosti (ISSS) a Medzinárodnej pedologickej únie (IUSS), kde pôsobil ako zástupca predsedu v rokoch 1978-1982 a neskôr ako predseda výboru VI. Soil Technology (CSS). Bol členom Výboru pre medzinárodné programy (CIP) a Výboru pre ocenenie a vyznamenania.
Hlavnými oblasťami výskumu Dr. György Várallyaya bolo mapovanie, hodnotenie a  hospodárenie pôdou, svoje vedecké aktivity zameriaval na počítačové informačné systémy pôdy (GIS) a databázy o pôde a riešil otázky monitorovania životného prostredia. Ako komplexný pôdoznalec sa zaoberal problémami udržateľného manažmentu pôd, rôznymi javmi degradácie pôdy, prieskumom, predikciou a prevenciou akumulácie solí v pôde, salinizáciou, acidifikáciou pôdy, deštrukčnými prejavmi pôdnej štruktúry a problémami s zhutňovaním. Vyvinul úspešnú metódu prognózy procesov salinizácie. Jeho najväčším medzinárodným úspechom bolo vytvorenie Svetovej mapy degradácie pôd spolu s niekoľkými poprednými svetovými pôdoznalcami.