Vitajte na stránkach

Societas pedologica slovaca

 
 

Novinky:

Vzácne 70-ročné jubileum prof. Ing. Jozefa Kobzu, CSc. (17. 7. 1952)

Výber z Curricula publikovaného v Encyklopédii  Osobnosti Českej a Slovenskej republiky  (Britishpedia, British Publishing House Publication, 2020)

prof. Ing., CSc. O: vedecko-výskumný pracovník Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (Regionálne pracovisko Banská Bystrica), vedúci Regionálneho pracoviska;

Pedologické dni 2022 vo Zvolene

Vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás informovať o spustení portálu k Pedologickým dňom 2022 vo Zvolene. Informácie aj prihlasovací formulár nájdete na webovej adrese https://www.pedologia.sk/pdd2022/index.html.

Prof. Ing. Jozef HANES, PhD. sa dožíva vzácneho životného jubilea 90 rokov

Prof. Jozef Hanes
Narodil 22.1.1932 v Hriňovej (okres Zvolen). Po stredoškolskom štúdiu (1949-1953) absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1958). Jeden rok na Štátnom oblastnom ústave pre vývoj a typizáciu poľnohospodárskych a lesníckych stavieb, v r. 1960 sa zamestnal na Agronomickej fakulte až do dôchodku v r. 2000 (Katedra pôdoznalectva, neskôr Katedra agrochémie a pôdoznalectva a nakoniec Katedra pedológie a geológie).

EÚ schválila novú Stratégiu o pôde do roku 2030

Stratégia hneď na úvod zhodnocuje, že aj napriek skutočnosti, že „pôda je hostiteľom viac ako 25 % všetkej biodiverzity na planéte a je základom potravinových reťazcov, ktoré vyživujú ľudstvo a nadzemnú biodiverzitu“, 70% pôd nie je zdravých. Z tohto dôvodu musíme podľa EK venovať naliehavú pozornosť ochrane a ozdraveniu pôdy. Hlavnou víziou stratégie je dosiahnuť zdravú pôdu do r. 2050, kedy by sa „ochrana, trvalo udržateľné využívanie a obnova pôdy stali normou“. EÚ stratégia pre pôdu do r. 2030 stanovuje stredno a dlhodobé ciele, ktoré prispievajú k cieľom EGD.

Stredomorská záhrada 2021 – exkurzia

Dňa 2. 7. 2021 sa uskutočnila exkurzia SPS pod názvom Potenciály využitia vinohradníckych pôd v podmienkach Malokarpatského vinohradníckeho rajónu v Pezinku v areáli Stredomorskej záhrady.
Odborná exkurzia bola zameraná na problematiku hodnotenia kvality pôd z hľadiska historických súvislostí a spoločenskej objednávky vinohradníckych produktov Malokarpatskej oblasti.
Program podujatia:
2.7.2021 – príchod do Pezinka o 10,00 hod. 
· Úvod do problematiky využívanie vinohradníckych pôd v Malokarpatskom vinohradníckom rajóne (RNDr. V. Píš, PhD.)
· Pôdne pomery Malých Karpát vrátane vinohradníckych pôd (doc. RNDr. J. Sobocká, CSc.)
· Prehliadka záhrady
· Diskusia a pohostenie
Odchod cca o 15.00 hod.
 
Galéria z podujatia bude doplnená.

Vzácne 80-ročné jubileum doc. RNDr. Jána Čurlíka, DrSc.

 
Ján ČurlíkDňa 4. augusta sa dožil krásneho jubilea doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc.
Narodil sa v obci Petrovce v okrese Vranov nad Topľou. Je absolventom Vyššej priemyselnej školy geologickej a baníckej v Hanušovciach nad Topľou (1959) a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor geológia (1967). Absolvoval taktiež postgraduálne štúdium pôdnej mikromorfológie a mineralógie STIBOKA vo Wageningene (Holandsko) (1972/73), študijný pobyt (1 mesiac) v Pedologickom ústave V. V. Dokučajeva v Moskve (1973). V r.1974 získal titul RNDr., v r. 1976 vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.) na Katedre mineralógie a kryštalografie PRiFUK Bratislava. Za docenta v odbore geochémia bol habilitovaný na PRiFUK Bratislava v r.1987 a v roku 2006 mu bola udelená vedecká hodnosť DrSc.

K vzácnemu životnému jubileu prof. Ing. Juraja Hraška, DrSc.

prof. HraškoDňa  14. mája 2021 sa dožíva vzácneho životného jubilea Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik SAV, zakladateľ a prvý riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín, nestor súčasnej pedológie na Slovensku.  Narodil v Točnici okres Lučenec, kde sú jeho korene už od mladosti  späté s pôdou (pochádza z maloroľníckej rodiny). Svoju profesionálnu dráhu začal po maturite vysokoškolským štúdiom na Fakulte pôdoznalectva a agrochémie Ústavu V. V. Dokučajeva v Charkove, ktorú ukončil v r. 1955.

2% podiel zaplatenej dane z príjmov

Milí členovia Societas pedologica slovaca a pracovníci VÚPOP,
 
Naša spoločnosť sa po roku opäť uchádza o 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov.

Rehabilitácia pracovníkov NPPC – VÚPOP

Pred dvomi rokmi Slovenskom otriasla kauza okolo agrodotácií na východe Slovenska. Miesto poľnohospodárskej pôdy boli vyplácané peniaze na plochy, ktoré s farmárčením absolútne nesúvisia - parkovisko, letisko alebo záhumienky. Bývalé vedenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) vtedy odvolalo vedúcich pracovníkov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) napriek ich nevine. Dnes sa im od ministra Jána Mičovského dostalo zadosťučinenia.
Minister s Miroslavom Kromkom

Významný pedológ profesor Bohdan Juráni oslávil 80 rokov

Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. sa narodil 7. 3. 1940 v Martine. Jeho celoživotná práca je spojená s pôdou a na pôde. Po absolvovaní štúdia na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 1962 profesor Juráni nastúpil do Laboratória pôdoznalectva v Bratislave (dnešný Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy), ktoré v rámci rozvoja pedológie realizovalo Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd na Slovensku.