Vitajte na stránkach

Societas pedologica slovaca

 
 

Novinky:

Zomrel profesor Konštantín Holobradý (1926 – 2020). Česť jeho pamiatke!

 
Prof. HolobradýDňa 29. júna 2020 zomrel prof. Ing. Konštantín Holobradý, CSc. vo veku 94 rokov, popredný slovenský pôdoznalec, pedochemik a ekológ.
 
Narodil sa 15.1.1926 v Červeníku (okres Trnava). Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, Ing. (1950), odborný asistentPoľnohospodárskej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach (1950-1952), v r. 1952-1970 pôsobil na Vysokej škole

POZOR – ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

Pri platbách (členské príspevky, konferencie...) používajte už nové číslo účtu:
Majiteľ účtu:
Platba:
Societas pedologica slovaca
VÚB Bratislava-Ružinov, Kaštielska 2
Číslo bankového účtu (IBAN):
SK49 0200 0000 0042 9139 9151
BIC:
SUBASKBX
IČO:
30858895

Pedologické dni 2020

PDD 2018UPDATE: 
Milí kolegovia, pedológovia,
Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy musíme čeliť dopadom pandémie Covid 19, sa organizačný výbor Pedologických dní 2020 (vrátane predsedu ČPS) rozhodol konferenciu posunúť na budúci rok 2021. Konferencia by sa mala konať v Zuberci na tom istom mieste a by mala byť v 1. polovici septembra 2021.
Doterajšie registrácie sú platné aj na budúci rok. O konaní Pedologických dní 2021 vás budeme informovať priebežne.
Srdečne pozdravujem a opatrujte sa
Jaroslava Sobocká
 

Terénna pedologická exkurzia v bývalom Vojenskom obvode Javorina – november 2019

Societas pedologica slovaca (Pedologická sekcia SSPLPVV pri SAV) zorganizovala v dňoch 19. – 21. novembra 2019 terénnu pedologickú exkurziu v bývalom vojenskom obvode Javorina.  

Zomrel doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. (1933 – 2019)

Dňa 22. októbra 2019 zomrel vo veku 86 rokov popredný významný pôdoznalec doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. Patrí medzi zakladateľov koncepcie environmentálnych funkcii pôdy, antropizácie pôdy, paleopedológie na Slovensku. Česť jeho pamiatke!

Konferencia Urbanizovaná krajina, pôda a klíma

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava, Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, 
Vás pozývajú na vedeckú konferenciu: URBANIZOVANÁ KRAJINA, PÔDA A KLÍMA 

Pedologické dny 2019

V dňoch 11. – 13. 9. 2019 sa bude konať tradičné stretnutie pedológov – Pedologické dny 2019, s prispením Jihočeské univerzity, tentoraz v nádhernom prostredí Šumavy – v Srní

Zomrel prof. Ing. Rudolf Šály, DRSc. (1927 – 2018)

prof. ŠályDňa 14. decembra 2018 zomrel vo veku 91 rokov významný slovenský lesný pôdoznalec a vynikajúci vedec s medzinárodnou reputáciou prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc. Česť jeho pamiatke!
 
 
 
 

Zomrel akademik prof. Dr. György Várallyay (1935 –2018)

prof. VarallyayDňa 2. decembra 2018 zomrel významný maďarský pôdoznalec a vynikajúci vedec a priateľ slovenskej pedologickej komunity akademik prof. Dr. György Várallyay. Bol zahraničným členom  Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a čestným členom Societas pedologica slovaca. Česť jeho pamiatke!