Konferencia Soil Classification and Education Toruń 2019

Pod záštitou Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni a projektu Erasmus+ FACES sa v dňoch 18. – 20. mája 2018 uskutočnila v poľskom meste Toruń medzinárodná konferencia Soil Classification and Education.
Cieľom tejto konferencie bolo predstaviť riešenia pre medzinárodné vzdelávanie v pôdoznalectve.
Nové prístupy k opisu a klasifikácie pôd boli spracované v rámci projektu Erasmus+ FACES.