Faces Field Trip 2017 – Maďarsko: Budapest – Pécs

V dňoch 9. – 13. októbra 2017 sa uskutočnili šieste (posledné) terénne práce, a to v Maďarsku („HUNGARY FIELD TRIP“), zamerané na oblasť Budapešti a mesta Pécs (Baranská župa). Terénne práce prebehli v rámci projektu FACES a boli zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd WRB (2014, update 2015).   Celkovo bolo počas piatich dní terénnych …
Čítať ďalej Faces Field Trip 2017 – Maďarsko: Budapest – Pécs

20. výročie úmrtia Ing. Vladimíra Linkeša, CSc.

Ing. Vladimír Linkeš, CSc. sa narodil 15. 4. 1937 v Kremnických Baniach, okres Žiar nad Hronom, zomrel 25. 9. 1997 v Banskej Bystrici. Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, Agronomickej fakulty. Od r. 1961 pracoval v Laboratóriu pôdoznalectva (teraz Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy) neskôr na jeho Regionálnom pracovisku v Banskej Bystrici. Vykonával Komplexný prieskum poľnohospodárskych …
Čítať ďalej 20. výročie úmrtia Ing. Vladimíra Linkeša, CSc.

Jubileum (90) prof. Ing. Rudolfa Šályho, DrSc.

Dňa 3. júla 2017 sa pri príležitosti vzácneho jubilea (90 rokov) vo Zvolene uskutočnilo neformálne stretnutie s prof. Ing. Rudolfom Šálym, DrSc., čestným členom Societas pedologica slovaca, ktorého sa zúčastnili: Prof. Ing. Dr. Viliam Pichler (dekan Lesníckej fakulty TU Zvolen) Prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc. (vedúci Katedry prírodného prostredia TU Zvolen) Doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc. …
Čítať ďalej Jubileum (90) prof. Ing. Rudolfa Šályho, DrSc.

FACES Field trip – Slovinsko (8. – 13. máj 2017)

V dňoch 8. – 13. mája sa uskutočnili v poradí už piate terénne práce, a to v Slovinsku  – „SLOVENIA FIELD TRIP“, v rámci projektu FACES zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd (WRB 2014).   Celkovo bolo počas štyroch dní terénnych prác vykopaných, popísaných a klasifikovaných 14 pôdnych sond (7x CAMBISOL, 4x LUVISOL, 1 FLUVISOL, …
Čítať ďalej FACES Field trip – Slovinsko (8. – 13. máj 2017)

BANÁT 2017 – pedologická exkurzia českých a slovenských pôdoznalcov do Rumunska v dňoch 21. – 25. 4. 2017

21. – 24. 4. 2017 Banát, Rumunsko Pomerne narýchlo zorganizovaná akcia na podnet českých kolegov (Bořek Šarapatka, Milan Sáňka) v spolupráci s našou Societas pedologica slovaca sa vydarila. Po viacerých plánovaných zmenách trasy sa nakoniec rozhodlo nejsť do Vojvodiny, ale len do Banátu. Jožko Kobza kontaktoval prof. Mihaila Dumitru, ktorý reagoval okamžite a postaral sa o zabezpečenie odborného programu. …
Čítať ďalej BANÁT 2017 – pedologická exkurzia českých a slovenských pôdoznalcov do Rumunska v dňoch 21. – 25. 4. 2017