Prednášky

Zoznam prednášok usporiadaných alebo spoluusporiadaných Slovenskou pedologickou spoločnosťou.

2024:

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

20. 5. 2014 NPPC – VÚPOP, Bratislava
RNDr. Tomáš Orfánus, PhD. – doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc.: Príspevok k problematike určovania textúry a štruktúry pôdy

21. 1. 2014 NPPC – VÚPOP, Bratislava
Doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc.: Autigénne karbonáty (kalkréty) v pôdach, ich genéza, klasifikácia a implikácie pre poznanie vývoja pôd

2013:

28. 11. 2013 VÚPOP, Bratislava
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, PhD.: Výskum a monitoring sucha v Českej republike

6. 11. 2013 VÚPOP, Bratislava
Doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc.: Nové poznatky v pedogeografii Slovenska a sveta

1. 10. 2013 VÚPOP, Bratislava
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., Dr.h.c.: Jesenné práce v ovocnom sade

29. 1. 2013 VÚPOP, Bratislava
Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc.: Klimatické zmeny, príčiny a možné dôsledky.

2012:

2011:

5. 12. 2011 VÚPOP, Bratislava
doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc.: Geogénna kontaminácia pôd vo flyšovej oblasti Východného Slovenska: niektoré environmentálne a pedologické implikácie.

7. 11. 2011 VÚPOP, Bratislava
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c.: Ochrana půd v ČR.

29. 9. 2011 VÚPOP, Bratislava
RNDr. Michal Džatko, CSc.: Od univerzitných poznatkov o vlastnostiach a funkciách pôdy a krajiny k novým postojom a videniam rozvoja pôdoznalectva a ochrany krajiny ako nových holistických jednotiek spoločného OIKOu na Slovensku.

2010:

13. 4. 2010 VÚPOP, Bratislava
doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc.: Nové názory na výškovú stupňovitosť pôd v Západných Karpatoch.

29. 3. 2010 VÚPOP, Bratislava
RNDr. Tereza Zadorová, PhD.: Koluvizemě – jejich charakteristika a problematika plošného vymezení ve vybraných oblastech České republiky

2009:

9. 12. 2009 VÚPOP, Bratislava
doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. – Mgr. Michal Ďuriš, PhD.: Tlmivá schopnosť pôd s umrickým horizontom.

16. 6. 2009 VÚPOP, Bratislava
RNDr. Boris Pálka – Ing. Katarína Orságová, PhD. – Ing. Slávka Bohunčáková: Využitie geopriestorových informácií pri digitalizácii pôdnych pomerov Slovenska.

2008:

16. 12. 2008 VÚPOP, Bratislava
RNDr. Emil Fulajtár, PhD.: Skúsenosti z projektov technickej spolupráce IAEA zameraných na hodnotenie erózie pôdy pomocou izotopu Cs-137.

30. 9. 2008 VÚPOP, Bratislava
prof. Dr. Abdel-monem Amer: Agriculture and soils in Egypt.

23. 4. 2008 VÚPOP, Bratislava
prof. Dr. Gönül Aydin: Determination of some physical and chemical properties of Söke plain, soils by using near-intrared (NIR) Reflectance Technique.

8. 4. 2008 VÚPOP, Bratislava
Mgr. Martina Nováková, PhD. – Ing. Michal Sviček, CSc.: Identifikácia indikátorov a environmentálnych hrozieb pre tvorbu komplexných stratégií v oblasti životného prostredia. Prezentácia výsledkov prvej etapy: Stanovenie environmentálnych indexov na základe údajov rámcových prieskumov.

2007:

13. 11. 2007 VÚPOP, Bratislava
RNDr. Emil Fulajtár, PhD.: Skúsenosti z pracovnej cesty do Mongolska v rámci projektu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni „Implementation of the Fallout Radionuclide Technique for Erosion Measurement“.

23. 1. 2007 VÚPOP, Bratislava
RNDr. Bohumil Šurina: World reference Base for Soil Resources 2006 z hľadiska hodnotenia našich pôd.

23. 1. 2007 VÚPOP, Bratislava
RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.: Antrosoly a Technosoly vo WRB 2006.

2006:

23. 11. 2006 VÚPOP, Bratislava
RNDr. Ján Vojtáš, CSc.: Kontaminácia a odolnosť pôd v oblasti Spiša pre rizikové prvky ortuť a meď. 

30. 10. 2006 VÚPOP, Bratislava
prof. Li Xiaomei – Dr. Jingming Sha: Evaluation of Eco-environment and Remote Sensing background Value

25. 10. 2006 VÚPOP, Bratislava
prof. Dr. Ganlin Zhang: Urban soil quality and its relation to urban ecological and environmental problems.

2005:

29. 11. 2005 VÚPOP, Bratislava
prof. Dr. Elsayed Kh. Atta: Nile and agriculture development in Egypt.

2004:

22. 10. 2004 VÚPOP, Bratislava
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. – RNDr. Juraj Balkovič, PhD.: Prírodné a pôdne pomery Islandu.

18. 3. 2004 VÚPOP, Bratislava
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.: Pôdne horizonty a ich označovanie v systéme WRB.

22. 1. 2004 VÚPOP, Bratislava
doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc.: Pojmy v environmentálnom pôdoznalectve.

2003:

13. 12. 2003 VÚPOP, Bratislava
doc. Ing. Jozef Kobza, CSc.: Poznatky zo spolupráce so Štátnou univerzitou CEARÁ vo Fortaleze (Brazília).

25. 11. 2003 VÚPOP, Bratislava
Mgr. Vladimír Hutár: Presnosť, limity a tolerancie v procese kontroly na mieste (Integrovaný administratívny a kontrolný systém – IACS).

11. 11. 2003 VÚPOP, Bratislava
Mgr. Ondrej Rybár: Multifunkčné využitie údajov DPZ pri budovaní registra pôdy a ako ďalej? II. časť.

21. 10. 2003 VÚPOP, Bratislava
Ing. Michal Sviček, CSc.: Multifunkčné využitie údajov DPZ pri budovaní registra pôdy a ako ďalej? I. časť.

2002:

25. 6. 2002 VÚPOP, Bratislava
Mgr. Juraj Balkovič: Andozemné pôdy.

25. 6. 2002 VÚPOP, Bratislava
Mgr. Rastislav Skalský: Digitálna databáza výberových sond komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd Slovenska.

12. 2. 2002 VÚPOP, Bratislava
Dr. Ing. Viliam Pichler: Formovanie odtoku vody z pôdy pri rôznej hustote porastu.