Antropizácia pôd X 7. – 8. 3. 2013

Prejavy a procesy pozitívnej a negatívnej antropizácie pôd Tematické zameranie seminára zahrňuje celú šírku spektra výskumu antropogénneho pretvárania pôdy a riešenia antropogénne smerovaných pedologických problémov z viacerých uhlov pohľadu. To znamená, že výskum antropizácie pôd pokrýva jednak problematiku zúrodňovania pôd ako výsledku dlhodobého ľudského snaženia, tak aj otázky znehodnocovania pôdy ako nechceného dôsledku nesprávnych spôsobov …
Čítať ďalej Antropizácia pôd X 7. – 8. 3. 2013