Exkurzie

Zoznam pedologických exkurzií usporiadaných Slovenskou pedologickou spoločnosťou.

19. – 21. 9. 2019 Javorina, Slovensko
Terénna pedologická exkurzia v bývalom Vojenskom obvode Javorina


24. – 27. 6. 2018 Debrecen, Maďarsko
Pôdoznalecká exkurzia ČPS a SPS – Debrecín


21. – 25. 4. 2017 Banát, Rumunsko
Banát 2017: Pedologická exkurzia v Rumunsku


3. 7. 2014 Stará Hora, Pezinok
Stredomorská záhrada


10. – 15. 9. 2011 Toruń, Poľsko
TORUŃ 2011: Pedologická exkurzia do Poľska


20. – 26. 8. 2009 Ukrajina
Ukrajina 2009: Pôdoznalecká exkurzia na Ukrajine


7. – 8. 10. 2008 Záhorská a Podunajská nížina
Pôdoznalecká exkurzia: Pôdy extrémnej textúry na Záhorskej nížine; Pôdy Podunajskej nížiny