Pedologické dni 2024 – Udržateľnosť pôdy v kontexte národných a európskych iniciatív

Miesto konania: Liptovský Ján, Hotel SOREA Máj Termín: 18. – 20. septembra 2024  1st Announcement (EN) 1.oznámenie Vedecký výbor: Organizačný výbor: Ďalšie spolupracujúce organizácie: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc. RNDr. Blanka Ilavská, PhD. doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. RNDr. Beata Houšková, CSc. prof. Ing. Jozef Kobza, CSc. prof. Ing. Nora …
Čítať ďalej Pedologické dni 2024 – Udržateľnosť pôdy v kontexte národných a európskych iniciatív

Agrofilm 2023

V rámci 39. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm prebehne v termíne 4. 10. – 5. 10. 2023 v  priestoroch zasadacej miestnosti na prízemí sídla NPPC-VÚPOP na Trenčianskej 55 v Bratislave premietanie vybraných filmov. Program premietania: http://agrofilm.sk/2023/program_nppc_BA_2023.pdf   Všetkých srdečne pozývame na premietanie.

Svetový deň pôdy – prezentácie

Zoznam prednášok, ktoré odzneli v rámci odborného semináru Svetový deň pôdy – Príležitosť riešiť udržateľnosť pôdy pre všetky zainteresované subjekty, ktorý sa konal 7. decembra 2022 v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre – Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej 55 v Bratislave:   Pavol Bezak: Prezentácia ústavu Pavol Bezák: EJP SOIL – projekt, …
Čítať ďalej Svetový deň pôdy – prezentácie

Stredomorská záhrada 2021 – exkurzia

Dňa 2. 7. 2021 sa uskutočnila exkurzia SPS pod názvom Potenciály využitia vinohradníckych pôd v podmienkach Malokarpatského vinohradníckeho rajónu v Pezinku v areáli Stredomorskej záhrady. Odborná exkurzia bola zameraná na problematiku hodnotenia kvality pôd z hľadiska historických súvislostí a spoločenskej objednávky vinohradníckych produktov Malokarpatskej oblasti. Program podujatia: 2.7.2021 – príchod do Pezinka o 10,00 hod.  · Úvod do problematiky …
Čítať ďalej Stredomorská záhrada 2021 – exkurzia

Terénna pedologická exkurzia v bývalom Vojenskom obvode Javorina – november 2019

Societas pedologica slovaca (Pedologická sekcia SSPLPVV pri SAV) zorganizovala v dňoch 19. – 21. novembra 2019 terénnu pedologickú exkurziu v bývalom vojenskom obvode Javorina.   Exkurzie sa zúčastnilo 8 pedológov. Cesta na východ Slovenska sa uskutočnila v utorok 19. novembra spolu s ubytovaním v Penzióne Červený Mak v Poprade-Veľkej. V stredu bola naplánovaná vizitácia 4 pôdnych sond (KMlg, KMg, KMmea a FMm) v  …
Čítať ďalej Terénna pedologická exkurzia v bývalom Vojenskom obvode Javorina – november 2019

Pôdoznalecká exkurzia ČPS a SPS – Debrecín (24. 6. – 28. 6. 2018)

Občianske združenie Societas pedologica slovaca zorganizovalo v spolupráci s Českou pedologickou spoločnosťou v dňoch 24.-27.06.2018 medzinárodnú pedologickú exkurziu do Maďarska (Debrecín). Cieľom vedeckej pedologickej exkurzie bolo okrem vedeckých kontaktov medzi jednotlivými krajinami (ČR a SR) nadviazať užšiu spoluprácu s Maďarskou pedologickou spoločnosťou (Dr. Tibor Tóth, predseda MPS a Dr. Tibor Jószef Novak, člen). V spolupráci s Univerzitou v Debrecíne a Výskumným ústavom pre poľnohospodárstvo a agrochémiu v Budapešti …
Čítať ďalej Pôdoznalecká exkurzia ČPS a SPS – Debrecín (24. 6. – 28. 6. 2018)

Faces Field Trip 2017 – Maďarsko: Budapest – Pécs

V dňoch 9. – 13. októbra 2017 sa uskutočnili šieste (posledné) terénne práce, a to v Maďarsku („HUNGARY FIELD TRIP“), zamerané na oblasť Budapešti a mesta Pécs (Baranská župa). Terénne práce prebehli v rámci projektu FACES a boli zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd WRB (2014, update 2015).   Celkovo bolo počas piatich dní terénnych …
Čítať ďalej Faces Field Trip 2017 – Maďarsko: Budapest – Pécs

FACES Field trip – Slovinsko (8. – 13. máj 2017)

V dňoch 8. – 13. mája sa uskutočnili v poradí už piate terénne práce, a to v Slovinsku  – „SLOVENIA FIELD TRIP“, v rámci projektu FACES zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd (WRB 2014).   Celkovo bolo počas štyroch dní terénnych prác vykopaných, popísaných a klasifikovaných 14 pôdnych sond (7x CAMBISOL, 4x LUVISOL, 1 FLUVISOL, …
Čítať ďalej FACES Field trip – Slovinsko (8. – 13. máj 2017)