Vitajte na nových stránkach

Societas pedologica slovaca

 
 

Novinky:

Soil Science Conference 2017

Soil Science Conference Organized by Proffesional and Scientific Organizations from V4 countries
Degradation and Revitalization of Soil and Landscape (Soil Science Days 2017)
September 10–13, 2017, Olomouc, Czech Republic

Zasadnutie OPOP SAPV a SPS 12. 12. 2016

Dňa 12. decembra sa uskutočnilo spoločné zasadnutie členov Odboru pôdoznalectva a ochrany pôdy SAPV a Societas pedologica slovaca, o. z. vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.
 
 
 

Fotogaléria z podujatia (bude doplnená)

50. výročie založenia Regionálneho pracoviska NPPC – VÚPOP v Banskej Bystrici

Dňa 22.6.2016 si Regionálne pracovisko Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (RP-VÚPOP) v Banskej Bystrici, ktorý je od 1.1.2014 začlenený pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), pripomenulo 50. výročie svojho založenia na slávnostnom zasadnutí konanom v spolupráci so Societas pedologica slovaca (SPS). Zasadnutie otvoril vedúci RP prof. Ing. Jozef Kobza, CSc. a privítal účastníkov stretnutia generácií,

Odborný seminár Pôda ako zanedbaný problém sveta

Odborný seminár „Pôda ako zanedbaný problém sveta“ sa uskutočnil 25. mája v NPPC – Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave a  bol venovaný životným jubileám významných slovenských pôdoznalcov prof. RNDr. Pavla Bieleka, DrSc. a prof. Ing. Juraja Hraška, DrSc.

Pozvanka

Pozvánka a program

Laudatio Bielek

Laudatio – prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc

Laudatio Hrasko

 
 

Nový morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska 2014

 
 
Bolo vydané nové, 2. upravené vydanie Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska 2014 (MKSP 2014). Zakúpiť alebo objednať si ho môžete v knižnici NPPC-VÚPOP za 9,50 EUR.  
 
Kontakt: Societas pedologica slovaca, Gagarinova 10, 827 13, Bratislava, e.pivarcekova@vupop.sk