Vitajte na nových stránkach

Societas pedologica slovaca

 
 

Novinky:

Publikácia 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie

Dovoľujeme si Vás upozorniť na novú publikáciu vydanú v spolupráci České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca o. z. 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie / 100 let společné historie české a slovenské pedologie od Jaroslavy Sobockej, Bořivoje Šarapatky a kolektívu autorov.

Denníky profesora Kosila

Vnučka prof. Dr. tech. Ing. Vladimíra Kosila (1898 – 1977), prvého rektora samostatnej Vysoké školy zemědělské v Praze objavila denníky svojho dedka z rokov 1953, 1957 – 1977. Boli spracované prof. Vladimírom Jurčom, žiakom a spolupracovníkom prof. Kosila a boli zverejnené pri 120. výročí narodenia prof. Kosila. Pretože v denníkoch je zaznamenaných mnoho mien osobností, ktoré sú spomenuté aj na našich webstránkach a môžu pamätníkom oživiť ich spomienky, zverejňujeme webovú adresu týchto denníkov.

Konferencia Soil Classification and Education

Pod záštitou Univerzity Mikuláša Kopernika v Toruni a projektu Erasmus+ FACES sa v dňoch 18. – 20. mája 2018 uskutoční v poľskom meste Toruń medzinárodná konferencia Soil Classification and Education.
Cieľom tejto konferencie je predstaviť riešenia pre medzinárodné vzdelávanie v pôdoznalectve.
Nové prístupy k opisu a klasifikácie pôd boli spracované v rámci projektu Erasmus+ FACES.
Deadline pre podávanie príspevkov na konferenciu je do 25. februára 2018.
Viac informácií o konferencii nájdete na stránke:

Faces Field Trip 2017 – Maďarsko: Budapest – Pécs

V dňoch 9. – 13. októbra 2017 sa uskutočnili šieste (posledné) terénne práce, a to v Maďarsku („HUNGARY FIELD TRIP“), zamerané na oblasť Budapešti a mesta Pécs (Baranská župa). Terénne práce prebehli v rámci projektu FACES a boli zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd WRB (2014, update 2015).

20. výročie úmrtia Ing. Vladimíra Linkeša, CSc.

​Ing. Vladimír Linkeš, CSc. sa narodil 15. 4. 1937 v Kremnických Baniach, okres Žiar nad Hronom, zomrel 25. 9. 1997 v Banskej Bystrici. Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, Agronomickej fakulty. Od r. 1961 pracoval v Laboratóriu pôdoznalectva (teraz Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy) neskôr na jeho Regionálnom pracovisku v Banskej Bystrici.

ENSA 2017@Bratislava – Dajme pôde svoj hlas!

Dvojdňové podujatie European Network for Soil Awarenes – Ensa o potrebe zvyšovania povedomia o ochrane pôdy, Bratislava 28. – 29. 9. 2017.
 

Jubileum (90) prof. Ing. Rudolfa Šályho, DrSc.

Dňa 3. júla 2017 sa pri príležitosti vzácneho jubilea (90 rokov) vo Zvolene uskutočnilo neformálne stretnutie s prof. Ing. Rudolfom Šálym, DrSc.,

FACES Field trip – Slovinsko (8. – 13. máj 2017)

V dňoch 8. – 13. mája sa uskutočnili v poradí už piate terénne práce, a to v Slovinsku  – „SLOVENIA FIELD TRIP“, v rámci projektu FACES zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd (WRB 2014).
 

BANÁT 2017 – pedologická exkurzia českých a slovenských pôdoznalcov do Rumunska v dňoch 21. – 25. 4. 2017

Pomerne narýchlo zorganizovaná akcia na podnet českých kolegov (Borek Šarapatka, Milan Sáňka) v spolupráci s našou Societas pedologica slovaca sa vydarila. Po viacerých plánovaných zmenách trasy sa nakoniec rozhodlo nejsť do Vojvodiny, ale len do Banátu. Jožko Kobza kontaktoval prof. Mihaila Dumitru, ktorý reagoval okamžite a postaral sa o zabezpečenie odborného programu. Ozval sa nám Dr. Yaroslav Lato (pomerne chabou slovenčinou), avšak ktorý veľmi rýchlo s nami nadviazal kontakt a rumunskí pôdoznalci boli ochotní ísť do oblasti Gerniku a Svätej Heleny, aby vykopali pôdne sondy a analyzovali pôdne vzorky. No skvelé!