Stredomorská záhrada 2021 – exkurzia

Dňa 2. 7. 2021 sa uskutočnila exkurzia SPS pod názvom Potenciály využitia vinohradníckych pôd v podmienkach Malokarpatského vinohradníckeho rajónu v Pezinku v areáli Stredomorskej záhrady.
Odborná exkurzia bola zameraná na problematiku hodnotenia kvality pôd z hľadiska historických súvislostí a spoločenskej objednávky vinohradníckych produktov Malokarpatskej oblasti.
Program podujatia:
2.7.2021 – príchod do Pezinka o 10,00 hod. 
· Úvod do problematiky využívanie vinohradníckych pôd v Malokarpatskom vinohradníckom rajóne (RNDr. V. Píš, PhD.)
· Pôdne pomery Malých Karpát vrátane vinohradníckych pôd (doc. RNDr. J. Sobocká, CSc.)
· Prehliadka záhrady
· Diskusia a pohostenie