Svetový deň pôdy – pozvánka na odborný seminár

Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa pôdy (5. december). Seminár sa bude konať 7. decembra 2022 od 9.00 h vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí NPPC – VÚPOP na Trenčianskej 55 v Bratislave.
Podrobný program nájdete v priloženej PDF pozvánke.