Publikácia 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie

Dovoľujeme si Vás upozorniť na novú publikáciu vydanú v spolupráci České pedologické společnosti a Societas pedologica slovaca o. z. 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie / 100 let společné historie české a slovenské pedologie od Jaroslavy Sobockej, Bořivoje Šarapatky a kolektívu autorov.
V publikácii sú popísané najvýznamnejšie historické míľniky od nesmelých počiatkov až po plné začlenenie pedológie do rodiny pôdohospodárskych vied, prínosy českých a slovenských pedológov do celosvetového pôdoznaleckého poznania ako aj široká encyklopédia významných pôdoznalcov, pôsobiacich na našich územiach.