Pôdoznalecká exkurzia ČPS a SPS – Debrecín (24. 6. – 28. 6. 2018)

Občianske združenie Societas pedologica slovaca zorganizovalo v spolupráci s Českou pedologickou spoločnosťou v dňoch 24.-27.06.2018 medzinárodnú pedologickú exkurziu do Maďarska (Debrecín). Cieľom vedeckej pedologickej exkurzie bolo okrem vedeckých kontaktov medzi jednotlivými krajinami (ČR a SR) nadviazať užšiu spoluprácu s Maďarskou pedologickou spoločnosťou (Dr. Tibor Tóth, predseda MPS a Dr. Tibor Jószef Novak, člen).
V spolupráci s Univerzitou v Debrecíne a Výskumným ústavom pre poľnohospodárstvo a agrochémiu v Budapešti maďarská strana zabezpečila výskum pôdneho prostredia daného regiónu – t.j. výkop, popis a medzinárodnú klasifikáciu 8 pôdnych profilov. Tento systém výskumu uskutočňujeme po dlhé roky pre vedeckých pracovníkov pôdoznalcov z hľadiska priamej terénnej konfrontácie pedologickej problematiky ako aj nadviazania užších profesijných medzinárodných vzťahov. Súčasťou akcie bola vedecká diskusia k použitiu medzinárodnej klasifikácie pôd (World Reference Base for Soil Resources, 2006, 2014).