Denníky profesora Kosila

Vnučka prof. Dr. tech. Ing. Vladimíra Kosila (1898 – 1977), prvého rektora samostatnej Vysoké školy zemědělské v Praze objavila denníky svojho dedka z rokov 1953, 1957 – 1977. Boli spracované prof. Vladimírom Jurčom, žiakom a spolupracovníkom prof. Kosila a boli zverejnené pri 120. výročí narodenia prof. Kosila. Pretože v denníkoch je zaznamenaných mnoho mien osobností, ktoré sú spomenuté aj na našich webstránkach a môžu pamätníkom oživiť ich spomienky, zverejňujeme webovú adresu týchto denníkov.

http://www.kosil.websnadno.cz