Galéria pôd

Zoznam pôdnych skupín s pôdami podľa Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska (2000). Pre zobrazenie zobrazenie základnej charakteristiky a galérie pôd danej skupiny, kliknite na príslušnú ikonu  alebo na jej názov.
 
Iniciálne pôdy: Litozem, Regozem, Fluvizem, Ranker
Rendzinové pôdy: Rendzina, Pararendzina
Molické pôdy: Smonica, Černozem, Čiernica
Ilimerické pôdy: Hnedozem, Luvizem
Hnedé pôdy: Kambizem
Andozemné pôdy: Andozem
Podzolové pôdy: Podzol
Hydromorfné pôdy: Pseudoglej, Glej, Organozem
Salinické pôdy: Slanisko, Slanec
Antropické pôdy: Kultizem, Antrozem
 

Na stiahnutie:

Morfogenetický klasifikačný systém Slovenska. Bazálna referenčná taxonómia.

VÚPOP, SPS (2000): 
VÚPOP, Bratislava, 76p. ISBN 80-85361-70-1