Antropické pôdy

Skupina pôd s výrazným antropickým (kultivačným či degradačným) pôdotvorným procesom.
Pôdy s dominantným kultivačným Ak-horizontom alebo antrozemným Ad-horizontom bez ďalších diagnostických horizontov alebo len s ich náznakmi.