Hnedé pôdy

Skupina pôd s procesom brunifikácie: alterácie, oxidického zvetrávania (fyzikálne a chemické premeny prvotných minerálov, oxidov železa a ílových minerálov).
Pôdy alteračné s dominantným kambickým Bv-horizontom.