POZOR – ZMENA ČÍSLA ÚČTU!

Pri platbách (členské príspevky, konferencie…) používajte už nové číslo účtu:
Majiteľ účtu:
Platba:
Societas pedologica slovaca
VÚB Bratislava-Ružinov, Kaštielska 2
Číslo bankového účtu (IBAN):
SK49 0200 0000 0042 9139 9151
BIC:
SUBASKBX
IČO:
30858895