Pôdoznalecká exkurzia Srbsko, Vojvodina, Novi Sad 2024

Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila v spolupráci s  Ústavom poľných a zeleninových plodín (SEME), Laboratória pre pôdu a agroekológiu v Novom Sade pod vedením PhD. Jovicu Vasina a jeho kolektívu a Ústavu ochrany prírody Vojvodiny, Nový Sad. Jednu časť programu zabezpečoval prof. Dr. Ján Kisgéci, aktívne pôsobiaci aj na SPU v Nitre. Program exkurzie bol zameraný na poznávanie poľnohospodárskych postupov v regióne Vojvodina a predovšetkým na výskum pôdnych pomerov. Mali sme možnosť popísať 3 hlboké pôdne profily (černozeme a slanec). Diskutovala sa problematika klasifikácie pôd a ich uplatnenie v medzinárodných projektoch. Navštívili sme významné poľnohospodárske inštitúcie vrátane pôdnych laboratórií a archívu vzoriek.

Okrem toho sme navštívili Báčsky Petrovec Publicistka Katarína Pucovská prezentovala históriu osídľovania Petrovca Slovákmi v 18. storočí, ako aj charakteristiky tunajšej pôdy a poľnohospodárskej výroby. Delegácia navštívila aj najstarší dom, riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov nás oboznámila s niekdajšími podmienkami bývania a technikou spracovania konope. Návšteva gymnázia Jána Kollára – v slávnostnej sieni nás privítala Daniela Marková (riaditeľka) a Annamária Boldocká Grbićová, profesorka, ktorá nás sprevádzala do gymnaziálnej Galérie.

Neskôr sa 29-členná výprava odborníkov-pedológov z Česka a Slovenska presunula do Banátu a mesta Kovačica, kde sme obhliadli Titelské sprašové pyramídy, návštevu Kovačice a jej Galériu insitného umenia. Diskutovali sme príbehy starých Slovákov ako prišli na Dolnú zem a osídlili ju. Tieto oblasti sú charakteristické veľkoplošným výskytom kvalitných černozemí na spraši. Poslednou zastávkou bola návšteva slanej oblasti so sústavou slaných jazier pri Tise a výkop slanca vo výskumnej stanici SEME.

Tento bohatý program umožnil pedológom získať cenné poznatky o súčasných pôdach a poľnohospodárstve v Srbsku, čo prispeje k ich ďalšiemu výskumu a aplikáciám v praxi. Tiež sme sa oboznámili so životom slovenskej menšiny v Srbsku, čo je dôležité pre rozširovanie poznatkov o našich spoločných koreňoch.

Účastníci: doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Mgr. Rastislav Dodok, PhD., RNDr. Emil Fulajtár, CSc., Mgr. Vladimír Hutár, PhD., RNDr. Blanka Ilavská, PhD., RNDr. Miroslav Kromka, CSc., Mgr. Dalibor Kusý, RNDr. Martin Saksa, PhD. 

Program exkurzie:

17. 6. 2024 odchod z Brna a Bratislavy smerom na Maďarsko, zástavka v Maďarsku Národnom parku Kiskunság – ekosystém tzv. alkalickej stepi znehodnotený vysychaním a pastvou, chránený aj ako biosférická rezervácia UNESCO), ubytovanie Novi Sad. 

18. 6. 2024 návšteva Laboratória pre pôdu a agroekológiu v blízkosti Nového Sadu, kopaná pôdna sonda, návšteva Ústavu poľných plodín a zeleniny v Novom Sade vrátane fyzikálno-chemických laboratórií a archívu pôdnych vzoriek,  prehliadka mesta, návšteva ortodoxného monastyru.

19. 6. 2024 návšteva Báčskeho Petrovca, Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec,  Múzea vojvodinských Slovákov, Slovenského gymnázia Jána Kollára, návšteva  Ústavu pre chmeľ, cirok a liečivé rastliny v Báčskom Petrovci.

20. 6. 2024 návšteva lokality – Titelova sprašová pyramída (sprašová pyramída nad riekou Tisa), pôdny odkryv černozeme na spraši, návšteva mesta Kovačica a jej galérie, známe insitné umenie, nocľah v Zrejlanine.

21. 6. 2024 exkurzia do slanej oblasti so sústavou slaných jazier pri rieke Tisa Rusanda v spolupráci s Ústavom ochrany prírody Vojvodiny, popis pôdneho profilu kopanej i vŕtanej sondy – slanec vo výskumnej stanici SEME.

Galéria snímkov účastníkov bude doplnená.