Terénna pedologická exkurzia v bývalom Vojenskom obvode Javorina – november 2019

Societas pedologica slovaca (Pedologická sekcia SSPLPVV pri SAV) zorganizovala v dňoch 19. – 21. novembra 2019 terénnu pedologickú exkurziu v bývalom vojenskom obvode Javorina.  
Exkurzie sa zúčastnilo 8 pedológov.
Cesta na východ Slovenska sa uskutočnila v utorok 19. novembra spolu s ubytovaním v Penzióne Červený Mak v Poprade-Veľkej.
V stredu bola naplánovaná vizitácia 4 pôdnych sond (KMlg, KMg, KMmea a FMm) v  bývalom VO Javorina, kde sa vykonal výkop, popis, klasifikácia, odber vzoriek, vrátane fyzikálnych valcov a nakoniec zakopanie sondy. 
Trasa exkurzie viedla z Popradu cez Kežmarok, Podolínec, Holumnicu, Ihľany, bývalý horný a dolný tankodrom, Ľubickú dolinu, Ruskinovce, Záľubicu, Ľubicu a späť cez Kežmarok do Popradu.
Vo štvrtok účastníci navštívili centrum v Levoči a vrchol Javoriny (1 224 m n. m.) a po obede nasledovala cesta späť do Bratislavy.
Vedúcim exkurzie bol RNDr. Martin Saksa, PhD.
Ubytovanie a doprava boli hradené z prostriedkov Societas pedologica slovaca.