Ostatné podujatia

Zoznam ostatných podujatí usporiadaných alebo spoluusporiadaných Slovenskou pedologickou spoločnosťou. Pre bližšie informácie o podujatí, kliknite na príslušnú ikonu  alebo na názov podujatia. 
       
8. - 13. 5. 2017Bela Krajina, Slovinsko
FACES Field Trip : Piate terénne práce zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd (WRB 2014)

22. 6. 2016RP NPPC – VÚPOP BB
50. výročie založenia RP NPPC – VÚPOP v BB : 22. júna sme si pripomenuli 50. výročie založenia Regionálnej pobočky NPPC – VÚPOP v Banskej Bystrici

25. 5. 2016NPPC – VÚPOP Bratislava
Pôda ako zanedbaný problém sveta : Seminár venovaný životným jubileám Prof. Bieleka a prof. Hraška

25. 6. 2015PVOD Kočín-Šterusy
Spomienková slávnosť venovaná 10. výročiu úmrtia Ing. Pavla Jambora, CSc.

3. 7. 2014Stará hora, Pezinok
Stredomorská záhrada : Teplomilné stanovištia Malokarpatskej vinohradníckej oblasti podmienené geomorfologickými, mikroklimatickými a pôdnymi podmiekami

29. 9. 2011VÚPOP, Bratislava
Slávnostné zasadnutie venované životnému jubileu Michala Džatka

27. 5. 2011VÚPOP, Bratislava
Seminár venovaný životnému jubileu prof. Juraja Hraška

22. 10. 2010PRIF UK, Bratislava
50. výročie organizovaného prieskumu a výskumu pôd na Slovensku

24. 6. 2008
Odovzdanie čestného uznanie doc. Dušanovi Randuškovi

31. 10. 2007VÚPOP, Bratislava
Spomienkový seminár venovaný 10. výročiu úmrtia Vladimíra Linkeša

26. 9. 2006VÚPOP, Bratislava
Vedecký seminár venovaný životnému jubileu Michala Džatka : Od mapovania a hodnotenia pôd k udržateľným sústavám využívania pôdy a krajiny

8. 9. 2005Bratislava
VII. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV : Pedologická sekcia