Andozemné pôdy

Skupina pôd s andozemným pôdotvorným procesom, zo sopečných hornín s výskytom alofánu a tým nadmernej akumulácie humusu a nízkej objemovej hmotnosti.
 
Pôdy alteračné s dominantným melanickým Aa-horizontom.