Vydavateľstvá a časopisy

Zoznam niektorých vydavateľstiev a časopisov s pôdoznaleckou tematikou. Pre presmerovanie na stránku daného časopisu alebo vydavateľstva, kliknite na príslušnú ikonu  alebo na ich názov.
 

Elsevier

 
Applied Soil Ecology
ISSN: 0929-1393
Environmental Impact Assessment Review
ISSN: 0195-9255
Geoderma - a global journal of soil science
ISSN: 0016-7061
Soil & Tillage Research
ISSN: 0167-1987
Catena
ISSN: 0341-8162

Wiley (online library)

 
European Journal of Soil Science
ISSN: 1351-0754
Journal of Plant Nutrition and Soil Science
ISSN: 1436-8730
Land Degradation & Development
ISSN: 1085-3278
Soil Use and Management
ISSN: 0266-0032

Springer

 
Plant and Soil
ISSN: 0032-079X
Eurasian Soil Science
ISSN: 1064-2293
Journal of Soils and Sediments
ISSN: 1439-0108
Water, Air & Soil Pollution
ISSN: 0049-6979

Taylor & Francis

 
Archives of Agronomy and Soil Science
ISSN: 0365-0340
Communications in Soil Science and Plant Analysis
ISSN: 0010-3624

Česká akademie zemědělských věd

 
Plant, Soil and Environment (PSE)
ISSN 1214-1178
Soil and Water Research (SWR)
ISSN 1801-5395

Lippincott Williams & Wilkins:
Soil Science
ISSN: 0038-075X
Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences:
Polish Journal of Soil Science
ISSN: 0079-2985
Soil Science Society of America:
Soil Science Society of America Journal
ISSN: 0361-5995
Agricultural Institute of Canada:
Canadian Journal of Soil Science
ISSN: 0008-4271
Katedra pedoógie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského:
Phytopedon
ISSN: 1336-1120

Science direct - vedecká databáza
Genamics JournalSeek - databáza vedeckých časopisov
Impact factor časopisu podľa ISSN
Karentované časopisy podľa ISSN