Salinické pôdy

Skupina pôd so salinickými pôdotvornými procesmi (zasolenie, slancovanie, solodizácia).
 
Pôdy s dominantným slaniskovým S-horizontom alebo (alebo tiež) slancovým Bn-horizontom.