Podzolové pôdy

Skupina pôd s procesom podzolizácie, vnútropôdneho zvetrávania, translokácie a akumulácie seskvioxidov a humusových látok.
 
Pôdy alteraenotranslokačné, s dominantným podzolovým Bs-horizontom.