Kontakt

Svoje pripomienky a názory, alebo záujem o poskytnutie informácií píšte na adresu:

 

doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.

 
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13 Bratislava
 
Tel.: +421 / 2 / 43 42 08 66
Fax: +421 / 2 / 43 29 54 87
E-mail: j.sobocka@vupop.sk
 

RNDr. Emil FULAJTÁR, PhD.

 
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13 Bratislava
 
Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 71
Fax: +421 / 2 / 48 20 69 10
E-mail: e.fulajtar@vupop.sk
 

Námety a pripomienky k danej internetovej stránke posielajte administrátorovi na adresu:

 

Ing. Karol VÉGH

 
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13 Bratislava
 
Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 72
E-mail: k.vegh@vupop.sk