Kontakt

Svoje pripomienky a názory, alebo záujem o poskytnutie informácií píšte na adresu:

 

doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.

 
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
 
Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 12
E-mail: jaroslava.sobocka@nppc.sk
 
 

Námety a pripomienky k danej internetovej stránke posielajte administrátorovi na adresu:

 

Ing. Karol VÉGH

 
NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
 
Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 40
E-mail: karol.vegh@nppc.sk