Pôdoznalecké konferencie

Zoznam konferencií Pôdoznalecké dni a im podobných konferencií usporiadaných alebo spoluusporiadaných Slovenskou pedologickou spoločnosťou. Pre bližšie informácie o konferencii, kliknite na príslušnú ikonu  alebo na názov konferencie. Informácie o podujatiach usporiadaných inými organizáciami  sú dostupné na iných stránkach po kliknutí na ikonu  alebo na názov konferencie. Pre otvorenie zborníka, kliknite na príslušnú ikonu .
       
12. 9. 2018 - 9. 9. 2016Hotel Sorea Regia Bratislava
Pedologické dni 2018 : 100 rokov spoločnej histórie českej a slovenskej pedológie

7. - 9. 9. 2016Hotel Minerál Dudince
Pedologické dni 2016 : Pôda v krajine, jej význam, postavenie a zraniteľnosť

9. - 11. 9. 2015Alfa Resort, Deštné v Orlických horách​​
Pedologické dni 2015 : Česká a slovenská pedologie v mezinárodním roce půdy

9. - 11. 9. 2014Skalica, Dom kultúry
Pôdoznalecké dni 2014 : Ekosystémové zložky pôd v poľnohospodárskej a lesnej krajine

4. - 6. 9. 2013Hotel Devět skal, Sněžné - Milovy (Česko)
16. pedologické dny 2013 : Časové změny půdních vlastností a jejich predikce

18. - 20. 9. 2012Detské rekreačné zariadenie Vihorlat, Snina
Pedologické dni 2012 : Pôda v krajine v meniacom sa režime využívania a ochrany

21. - 22. 9. 2011Chodová Planá
14. pedologické dni : Hydromorfné pôdy Českej a Slovenskej republiky, ich využitie a ochrana (VÚMOP, ČR)

29. 9. - 1. 10. 2010Kongresové centrum na radnici, Rožňava
2. konferencia Slovenskej a Českej pedologickej spoločnosti : Nové trendy v diagnostike, klasifikácii a mapovaní pôd

15. - 16. 10. 2008Hotel Kaskády, Sielnica
5. pôdoznalecké dni : Pôda – národné bohatstvo

20. - 23. 8. 2007Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštem (Česko)
1. konferencia Českej a Slovenskej pedologickej spoločnosti : Pôda v modernej informačnej spoločnosti (ČPS, ČR)

14. - 16. 6. 2005Hotel Flóra, Čingov
4. pôdoznalecké dni : I. Ochrana a využívanie pôdy II. Poľnohospodárska produkcia vo vzťahu k pôde a regiónom III. Produkcia lesnej hmoty vo vzťahu k pôde a regiónom

22. - 24. 6. 2004Kaštiel, Mojmírovce
3. pôdoznalecké dni : I. Degradácia pôdy a jej vývoj v nových spoločensko-ekonomických podmienkach; II. Erózia pôdy a iné prejavy fyzikálnej degradácie pôd; III. Kontaminácia, acidifikácia a iné prejavy chemickej degradácie pôd; IV. Identifikácia degradovaných pôd, ich mapové vyjadrenie a možnosti rekultivačných a remediačných opatrení

19. - 20. 6. 2003Nemecká
Doktorandské pôdoznalecké dni

16. - 18. 6. 2003Hotel Akadémia, Stará Lesná
2. pôdoznalecké dni : I. Úloha pôdy v nových spoločensko-politických a ekonomických podmienkach; II. Pôdy – progresívne metódy výskumu klasifikácie a hodnotenia; III. Pôda v súčasných environmentálnych podmienkach; IV. Produkcia biomasy a jej význam pre pôdu

17. - 19. 6. 2002Račkova dolina, Vysoké Tatry
1. pôdoznalecké dni : I. Klasifikácia a hodnotenie pôd; II. Ekológia a ochrana poľnohospodárskych pôd; III. Pôda a rastlina v podmienkach poľnohosp. a lesnej krajiny