Dokumenty z valných zhromaždení

Zoznam oficiálnych dokumentov z valných zhormaždení pléna SPS podľa jednotlivých rokov. 
       

2013

Valné zhromaždenie z dňa 6. 12. 2013

 
Zápisnica z valného zhromaždenia 2013 Správa o činnosti za rok 2013 Plán činnosti na rok 2014 Finančné hospo-dárstvo 2013

2012

Valné zhromaždenie z dňa 17. 12. 2012

   
Zápisnica z valného zhromaždenia 2012 Správa o činnosti za rok 2012 Plán činnosti na rok 2013 Finančné hospo-dárstvo 2012

2011

Valné zhromaždenie z dňa 5. 12. 2011

Zápisnica z valného zhromaždenia 2011 Správa o činnosti za rok 2011 Plán činnosti na rok 2012 Finančné hospo-dárstvo 2011

2010

Valné zhromaždenie z dňa

   
Zápisnica z valného zhromaždenia 2010 Správa o činnosti za rok 2010 Plán činnosti na rok 2011 Finančné hospo-dárstvo 2010

2009

Valné zhromaždenie z dňa

   
Zápisnica z valného zhromaždenia 2009 Správa o činnosti za rok 2009 Plán činnosti na rok 2010 Finančné hospo-dárstvo 2009