Prednášky

Zoznam prednášok usporiadaných alebo spoluusporiadaných Slovenskou pedologickou spoločnosťou. Pozvánku si môžete stiahnuť vo formáte pdf po kliknutí na príslušnú ikonu
       

2024:


2023:


2022:


2021:


2020:


2019:


2018:


2017:


2016:


2015:


2014:


20. 5. 2014, 14:00NPPC-VÚPOP, Bratislava
RNDr. Tomáš Orfánus, PhD. - doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. : Príspevok k problematike určovania textúry a štruktúry pôdy

21. 1. 2014, 14:00NPPC-VÚPOP, Bratislava
Doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc. : Autigénne karbonáty (kalkréty) v pôdach, ich genéza, klasifikácia a implikácie pre poznanie vývoja pôd

2013:


28. 11. 2013, 14:00VÚPOP, Bratislava
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, PhD. : Výskum a monitoring sucha v Českej republike

6. 11. 2013, 14:00VÚPOP, Bratislava
Doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. : Nové poznatky v pedogeografii Slovenska a sveta

1. 10. 2013, 14:00VÚPOP, Bratislava
Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., Dr.h.c. : Jesenné práce v ovocnom sade

29. 1. 2013, 13:15VÚPOP, Bratislava
prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. : Klimatické zmeny, príčiny a možné dôsledky.

2012:


2011:


5. 12. 2011, 00:00VÚPOP, Bratislava
doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc. : Geogénna kontaminácia pôd vo flyšovej oblasti Východného Slovenska: niektoré environmentálne a pedologické implikácie.

7. 11. 2011, 00:00VÚPOP, Bratislava
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c. : Ochrana půd v ČR.

29. 9. 2011, 00:00VÚPOP, Bratislava
RNDr. Michal Džatko, CSc. : Od univerzitných poznatkov o vlastnostiach a funkciách pôdy a krajiny k novým postojom a videniam rozvoja pôdoznalectva a ochrany krajiny ako nových holistických jednotiek spoločného OIKOu na Slovensku.

2010:


13. 4. 2010, 00:00VÚPOP, Bratislava
doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. : Nové názory na výškovú stupňovitosť pôd v Západných Karpatoch.

29. 3. 2010, 00:00VÚPOP, Bratislava
RNDr. Tereza Zadorová, PhD. : Koluvizemě - jejich charakteristika a problematika plošného vymezení ve vybraných oblastech České republiky

2009:


9. 12. 2009, 00:00VÚPOP, Bratislava
doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. - Mgr. Michal Ďuriš, PhD. : Tlmivá schopnosť pôd s umrickým horizontom.

16. 6. 2009, 00:00VÚPOP, Bratislava
RNDr. Boris Pálka - Ing. Katarína Orságová, PhD. - Ing. Slávka Bohunčáková : Využitie geopriestorových informácií pri digitalizácii pôdnych pomerov Slovenska.

2008:


16. 12. 2008, 00:00VÚPOP, Bratislava
RNDr. Emil Fulajtár, PhD. : Skúsenosti z projektov technickej spolupráce IAEA zameraných na hodnotenie erózie pôdy pomocou izotopu Cs-137.

30. 9. 2008, 00:00VÚPOP, Bratislava
prof. Dr. Abdel-monem Amer : Agriculture and soils in Egypt.

23. 4. 2008, 00:00VÚPOP, Bratislava
prof. Dr. Gönül Aydin : Determination of some physical and chemical properties of Söke plain, soils by using near-intrared (NIR) Reflectance Technique.

8. 4. 2008, 00:00VÚPOP, Bratislava
Mgr. Martina Nováková, PhD. - Ing. Michal Sviček, CSc. : Identifikácia indikátorov a environmentálnych hrozieb pre tvorbu komplexných stratégií v oblasti životného prostredia. Prezentácia výsledkov prvej etapy: Stanovenie environmentálnych indexov na základe údajov rámcových prieskumov.

2007:


13. 11. 2007, 00:00VÚPOP, Bratislava
RNDr. Emil Fulajtár, PhD. : Skúsenosti z pracovnej cesty do Mongolska v rámci projektu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni "Implementation of the Fallout Radionuclide Technique for Erosion Measurement".

23. 1. 2007, 00:00VÚPOP, Bratislava
RNDr. Bohumil Šurina : World reference Base for Soil Resources 2006 z hľadiska hodnotenia našich pôd.

23. 1. 2007, 00:00VÚPOP, Bratislava
RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. : Antrosoly a Technosoly vo WRB 2006.

2006:


23. 11. 2006, 00:00VÚPOP, Bratislava
RNDr. Ján Vojtáš, CSc. : Kontaminácia a odolnosť pôd v oblasti Spiša pre rizikové prvky ortuť a meď.

30. 10. 2006, 00:00VÚPOP, Bratislava
prof. Li Xiaomei - Dr. Jingming Sha : Evaluation of Eco-environment and Remote Sensing background Value

25. 10. 2006, 00:00VÚPOP, Bratislava
prof. Dr. Ganlin Zhang : Urban soil quality and its relation to urban ecological and environmental problems.

2005:


29. 11. 2005, 00:00VÚPOP, Bratislava
prof. Dr. Elsayed Kh. Atta : Nile and agriculture development in Egypt.

2004:


22. 10. 2004, 00:00VÚPOP, Bratislava
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. - RNDr. Juraj Balkovič, PhD. : Prírodné a pôdne pomery Islandu.

18. 3. 2004, 00:00VÚPOP, Bratislava
prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. : Pôdne horizonty a ich označovanie v systéme WRB.

22. 1. 2004, 00:00VÚPOP, Bratislava
doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. : Pojmy v environmentálnom pôdoznalectve.

2003:


13. 12. 2003, 00:00VÚPOP, Bratislava
doc. Ing. Jozef Kobza, CSc. : Poznatky zo spolupráce so Štátnou univerzitou CEARÁ vo Fortaleze (Brazília).

25. 11. 2003, 00:00VÚPOP, Bratislava
Mgr. Vladimír Hutár : Presnosť, limity a tolerancie v procese kontroly na mieste (Integrovaný administratívny a kontrolný systém - IACS).

11. 11. 2003, 00:00VÚPOP, Bratislava
Mgr. Ondrej Rybár : Multifunkčné využitie údajov DPZ pri budovaní registra pôdy a ako ďalej? II. časť.

21. 10. 2003, 00:00VÚPOP, Bratislava
Ing. Michal Sviček, CSc. : Multifunkčné využitie údajov DPZ pri budovaní registra pôdy a ako ďalej? I. časť.

2002:


25. 6. 2002, 00:00VÚPOP, Bratislava
Mgr. Juraj Balkovič : Andozemné pôdy.

25. 6. 2002, 00:00VÚPOP, Bratislava
Mgr. Rastislav Skalský : Digitálna databáza výberových sond komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd Slovenska.

12. 2. 2002, 00:00VÚPOP, Bratislava
Dr. Ing. Viliam Pichler : Formovanie odtoku vody z pôdy pri rôznej hustote porastu.