Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

 

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

URBANIZOVANÁ KRAJINA,

PÔDA A KLÍMA

Zoznam prihlásených

1. Mgr. Martin Valček, Bratislava, SK

2. Ing. Rastislav Bušo, Piešťany, SK

3. doc. Ing. Nora Polláková, Nitra, SK

4. Ing. Ladislav Hegyi, Bratislava, SK

5. Ing., Dipl. H. E. Peter Gabriš, Bratislava, SK

6. Lenka Malatinská, Bratislava, SK

7. Mgr. Miroslava Dančová, Bratislava, SK

8. RNDr. Anna Zemanová, Bratislava, SK

9. Matej Žilinský, Nitra, SK

10. Otto Nejedlík, Bratislava, SK

11. RNDr. Norbert Polčák, PhD., Bratislava, SK

12. Valter Makovský, Bratislava, SK

13. Ing. Kristína Tonhauzer, Bratislava, SK

14. Ing. Milan Poliak, Bratislava, SK