Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

 

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

URBANIZOVANÁ KRAJINA,

PÔDA A KLÍMA

Zoznam registrovaných účastníkov

1. Mgr. Martin Valček, Bratislava, SK

2. Ing. Rastislav Bušo, Piešťany, SK

3. doc. Ing. Nora Polláková, Nitra, SK

4. Ing. Ladislav Hegyi, Bratislava, SK

5. Ing., Dipl. H. E. Peter Gabriš, Bratislava, SK

6. Lenka Malatinská, Bratislava, SK

7. Mgr. Miroslava Dančová, Bratislava, SK

8. RNDr. Anna Zemanová, Bratislava, SK

9. Matej Žilinský, Nitra, SK

10. Otto Nejedlík, Bratislava, SK

11. RNDr. Norbert Polčák, PhD., Bratislava, SK

12. Valter Makovský, Bratislava, SK

13. Ing. Kristína Tonhauzer, Bratislava, SK

14. Ing. Milan Poliak, Bratislava, SK

15. Ľudmila Chovancová, Bratislava, SK

16. RNDr. Ivana Krčová, Bratislava, SK

17. Mgr. Matej Prokypčák, Bratislava, SK

18. Mgr. Lenka Čeplová, Bratislava, SK

19. Ing. Marek Slovík, Zvolen, SK

20. Ing. Peter Halás, Zvolen, SK

21. Ing. Želmíra Chmelárová, Bratislava, SK

22. Mgr. Juraj Holec, PhD., Bratislava, SK

23. Ing. Jana Döményová, Bratislava, SK

24. Ing. Darina Takáčová, Bratislava, SK

25. Ing. Dušan Lukášik, CSc., Liptovský Mikuláš, SK

26. Ing. Ľubomír Pastucha, Piešťany, SK

27. doc. Ing. Peter Pišút, PhD., Bratislava, SK

28. Ing. Martin Kováč, Bratislava, SK

29. Mgr. Romana Lompartová, Bratislava, SK

30. Michal Žák, Praha, CZ

31. Mgr. Katarína Bašná, Nová Dubnica, SK

32. Ing. Ján Krumpolec, Nová Dubnica, SK

33. Mgr. Jan Geletič, PhD., Praha, CZ

34. RNDr. Monika Kopecká, PhD., Bratislava, SK

35. Ing. Daniel Szatmári, PhD., Bratislava, SK

36. doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Bratislava, SK

37. Mgr. Samanta Dömötörová, Bratislava, SK

38. Ing. Milan Repka, Bratislava, SK

39. Hana Fratričová, Bratislava, SK

40. RNDr. Jozef Takáč, PhD., Bratislava, SK

41. Ing. Anna Lišaníková, Považská Bystrica, SK

42. RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., Brno, CZ

43. RNDr. Marián Melo, PhD., Bratislava, SK

44. Ing. arch. Vladimír Letovanec, Banská Bystrica, SK

45. Ing. arch. Zuzana Gombalová, Banská Bystrica, SK

46. Ing. arch. Zuzana Hrušková, Banská Bystrica, SK

47. Ing. arch. Ivica Gašparovičová, Banská Bystrica, SK

48. Ing. Matej Rehák, Nová Dubnica, SK

49. Ing. Štefan Gáborík, Zvolen, Bratislava

50. doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Bratislava, SK

51. Mgr. Rastislav Skalský, PhD., Laxenburg, AT

52. Ing. Martin Kováč, Bratislava, SK

53. Mgr. Robert Jurko, Bratislava, SK

54. Ing. Michal Sviček, CSc., Bratislava, SK

55. RNDr. Martin Saksa, PhD., Bratislava, SK

56. Ing. Ivan Šembera, CSc., Bratislava, SK

57. Mgr. Katarína Mikulová, PhD., Bratislava, SK

58. RNDr. Pavel Šťastný, CSc., Bratislava, SK

59. RNDr. Gabriela Ivaňáková, Bratislava, SK

60. Mgr. Jozef Pecho, Bratislava, SK

61. Mgr. Maroš Turňa, Bratislava, SK

62. Mgr. Martin Maďara, Bratislava, SK

63. Ing. Peter Bulák, Bratislava, SK