Tretie pôdoznalecké dni

Téma I

Degradácia pôdy a jej vývoj v nových spoločensko-ekonomických podmienkach

Téma II

Erózia pôdy a iné prejavy fyzikálnej degradácie pôd

Téma III

Kontaminácia, acidifikácia a iné prejavy chemickej degradácie pôd

Téma IV

Identifikácia degradovaných pôd, ich mapové vyjadrenie a možnosti rekultivačných a remediačných opatrení

Kedy
22 - 24. 6. 2004
Kde
Kaštieľ v Mojmírovciach