Správy z celosvetových podujatí

Zoznam niektorých medzinárodných pedologických konferencií so správou alebo prezentáciou o danom podujatí. Pre bližšie informácie o konferencii, kliknite na príslušnú ikonu  alebo na názov podujatia. Pre otvorenie jednotlivých dokumentov kliknite na príslušnú ikonu  alebo názov prílohy.
       
1. - 6. 8. 2010 Brisbane Australia
19th World Congress of Soil Science
Prezentácia z konferencie

9. - 15. 6. 2006 Philadelphia Pennsylvania, USA
18th World Congress of Soil Science
Správa z konferencie
Prezentácia z konferencie

9. - 11. 7. 2003 Nancy France
7th Int. Conference on Urban Soils, SUITMA 2003
Príspevky z konferencie (ZIP archív)