Štvrté pôdoznalecké dni

Téma I

Ochrana a využívanie pôdy

Téma II

Poľnohospodárska produkcia vo vzťahu k pôde a regiónom

Téma III

Produkcia lesnej hmoty vo vzťahu k pôde a regiónom

Kedy
14 - 15. 6. 2005
Kde
Hotel Flóra, Čingov
Registračný
Poplatok
1500 Sk (Základné vložné)
1000 Sk (Interní doktorandi, dôchodcovia, študenti)
Dôležité termíny
Registrácia:
Platba:
Dodanie príspevku:
do 31. 3. 2005
do 15. 5. 2005
do 14. 6. 2005