Pôda ako zanedbaný problém sveta

Kedy 25. 5. 2016
Kde NPPC – VÚPOP Bratislava