Odovzdanie čestného uznanie doc. Dušanovi Randuškovi

Kedy
24. 6. 2008