Piate pôdoznalecké dni

Téma

Pôda – národné bohatstvo

Kedy
15 - 16. 10. 2008
Kde
Hotel Kaskády, Sielnica
Registračný
Poplatok
2500 Sk (Základné vložné)
1900 Sk (Dôchodcovia, študenti)
Dôležité termíny
Registrácia:
Platba:
Dodanie príspevku:
do 31. 7. 2008
do 31. 7. 2008
do 31. 8. 2008