Zoznam registrovaných účastníkov na konferenciu
Pedologické dni 2020 v Zubeci

1. doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD., Nitra, SK

2. doc. Ing. Nora Polláková, PhD., Nitra, SK