Galéria snímok
z konferencie

K 100. výročiu založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov si vedecká komunita pedológov na Slovensku i v Čechách chce pripomenúť udalosť, ktorá historicky ovplyvnila vývoj pedológie v oboch krajinách. V priebehu 74 rokov spoločného štátu sa riešili spoločné pedologické výskumy a prieskumy poľnohospodárskych a lesných pôd a následná bonitácia. Využívala sa spoločná prieskumná a analytická metodológia a publikovali sa vedecké, mapové a databázové diela. Výsledkom spolupráce bolo nadviazanie pevných vedecko-výskumných i spoločenských vzťahov pedológov, ktoré pretrvávajú dodnes. V roku 1993 vznikli dva samostatné štáty, ktoré si svoju cestu rozvoja určili sami. Pedológovia oboch krajín sa aj naďalej každý rok stretávajú a prezentujú vedecké poznatky smerujúce predovšetkým k ochrane pôdy a jej udržateľnému hospodáreniu. Cieľom tejto konferencie je prezentovať najnovšie výsledky pedológie za posledné obdobie na témy:

 

1. Udržateľný manažment pôdnych zdrojov ako súčasť životného prostredia

2. Pôdne funkcie a ekosystémové služby vo väzbe na degradačné procesy

3. Databázové a modelové riešenia v pedológii

Pod záštitou

ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Spolupracujúce organizácie

Sponzorské organizácie

Poľnohospodárske výrobné

a obchodné družstvo Kočín