Galéria snímok
z konferencie

Predbežný program

 

Streda 12. 9. 2018

8:00 – 10:00 registrácia

10:00 – 12:30 zahájenie konferencie, kľúčové prednášky

12:30 – 14:00 obed

14:00 – 17:00 1. blok prednášok

19:00 spoločenský večer (krst publikácie)

 

Štvrtok 13. 9. 2018

9:00 – 12:30 2. blok prednášok

12:30 – 14:00 obed

14:00 – 17:00 3. blok prednášok

18:00 – 19:00 prehliadka mesta

 

Piatok 14. 9. 2018

8:00 pôdoznalecká exkurzia (ukončenie o 15:00, odchod účastníkov)

 

Terénna pôdoznalecká exkurzia

Na exkurzii budú prezentované špecifické pôdne typy Záhoria, (umbrizeme a smonice) a Malých Karpát (rendzina). Predpokladaná trasa exkurzie: trasa Záhorie – Malé Karpaty – PVOD Kočín (občerstvenie) – Bratislava. Súčasťou exkurzie bude návšteva Smolenického zámku.

 

 

Pod záštitou

ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Spolupracujúce organizácie

Sponzorské organizácie

Poľnohospodárske výrobné

a obchodné družstvo Kočín