Vedecký výbor:

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

doc. Ing. Erika Gömöryová, PhD.

Ing. Pavel Pavlenda, CSc.

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

RNDr. Beata Houšková, CSc.

RNDr. Blanka Ilavská, PhD.

prof. Dr.  Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

doc. Ing. Radim Vácha, PhD.

doc. RNDr. Ľubica Pospíšilová, CSc.

Organizačný výbor:

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

RNDr. Blanka Ilavská, PhD.

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

RNDr. Beata Houšková, CSc.

Ing. Marianna Slivková

Štěpánka Kaničková

Registrácia, vložné

Registračné poplatky zahrňujú organizačné náklady, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer, 2× obedy, exkurziu a jeden výtlačok zborníka abstraktov.

Základné vložné (pre platiacich členov SPS a ČPS) 120,– €

Základné vložné (pre nečlenov SPS a ČPS) 140,– €

Doktorandi, nie zamestnaní dôchodcovia 90,– €

Úhrada vložného do 30. 6. 2018

 

Platba

Všeobecná úverová banka, Kaštieľska 210/2, 821 05 Bratislava

Číslo účtu: 2242127951/0200

IBAN: SK34 0200 0000 0022 4212 7951

SWIFT: SUBASKBX

Názov účtu: Societas pedologica slovaca

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 20181

Bankové poplatky platí odosielateľ. Pri zadávaní platby nastavte OUR, nie SHA.

 

Miesto konferencie

Konferencia bude prebiehať v konferenčnom centre hotela SOREA Regia Bratislava

adresa: Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava

Ubytovanie

 

Hotel SOREA REGIA ****

adresa: Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava

Tel.: +421 2 3211 2870

E-mail: regia@sorea.sk

http://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia

 

Ubytovanie v hoteli SOREA podľa výberu:

2-lôžková izba (cena pre 1 osobu)  69,– € /noc (bez raňajok, raňajky 8,– €)

2-lôžková izba (cena pre 2 osoby)   74,– € /noc (bez raňajok, raňajky 8,– €)

Služby:

parkovisko pri hoteli je pre hostí bezplatné

wifi dostupné na každej izbe

Ubytovanie si každý hradí sám, rezervácia ubytovania je na heslo: pedológia.

 

Stravovanie

Raňajky nie sú povinné, možno ich objednať za 8,– € na osobu. Obedy (12. – 13. 9. 2018) budú zabezpečené v reštaurácii hotela a sú súčasťou registračného poplatku.

 

Dopravné spojenie

príjazd diaľnica D2 z Českej republiky (Lamačská – Brnianska – Pražská ul. – hotel SOREA REGIA) 5,9 km

príjazd diaľnica D1 smer Žilina – Bratislava (Prístavný most – Einsteinova ul./Aupark) 6,5 km

hraničný prechod Berg smer z Rakúska cca 8 km

historické centrum Bratislavy – 15 min pešou chôdzou, 2 zastávky mestskou hromadnou dopravou

príjazd vlakom: električka č. 1 na Vysokej prestup na električku č. 5 (zastávka Park kultúry)

 

 

Spolupracujúce organizácie

Sponzorské organizácie

Poľnohospodárske výrobné

a obchodné družstvo Kočín