Galéria snímok
z konferencie

Societas pedologica slovaca o. z.

Gagarinova 10

827 13 Bratislava

Tel.: +421 2 48 20 69 12, +421 2 48 20 69 16, +421 911 911 985

j.sobocka@vupop.sk

b.ilavska@vupop.sk

Pod záštitou

ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Spolupracujúce organizácie

Sponzorské organizácie

Poľnohospodárske výrobné

a obchodné družstvo Kočín