Pedologické dni 2018
100 rokov spoločnej histórie
českej a slovenskej pedológie BRATISLAVA – HOTEL SOREA REGIA
12. – 14. 9. 2018

 

Termín registrácie a úhrady vložného predĺžený do 15. júla 2018.

2. cirkulár (PDF 400 kB)

Spolupracujúce organizácie

Sponzorské organizácie

Poľnohospodárske výrobné

a obchodné družstvo Kočín