Nové:
2. cirkulár (PDF 330 kB)

Zoznam účastníkov

 

1. Varduhi Margaryan, Yerevan State University Armstatehydromet, Armenia

2. Karel Fiala, Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Czech Republic

3. Ing. Ph.D. Monika Hradilová, Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Czech Republic

4. prof. Ing., CSc. Radka Kodešová, Česká zemědělská univerzita v Praze, Czech Republic

5. Ing., Ph.D. Antonín Nikodem, Česká zemědělská univerzita v Praze, Czech Republic

6. Ing. Petra Hubová, Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra pedologie a ochrany půd, Czech Republic

7. Václav Tejnecký, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravin a přírodních zdrojů, Katedra pedologie a ochrany půd, Czech Republic

8. Ing. Lenka Vondráčková, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra pedolgie a ochrany půd, Czech Republic

9. Prof., Ing., csc Pavel Novák, Čestný člen pedologické společnosti, Czech Republic

10. RNDr., CSc. Anna Žigová, Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Czech Republic

11. Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka, Katedra pedologie a ochrany půd Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Česká zemědělská univerzita v Praze, Czech Republic

12. Ing., Ph.D. Aleš Klement, Katedra pedologie a ochrany půd, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Czech Republic

13. RNDr. Vladimíra Bryndová, Laboratoř M O R A V A s.r.o., Czech Republic

14. Dr. Ing. Milan Sáňka, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX, Czech Republic

15. Martin Brtnický, Mendelova univerzita v Brně, Czech Republic

16. Prof. Ing. CSc. Jiří Kulhavý, Mendelova univerzita v Brně, Czech Republic

17. Ing. Jana Vavříková, Mendelova univerzita v Brně, Czech Republic

18. Ing., CSc. Jaroslav Záhora, Mendelova univerzita v Brně, Czech Republic

19. prof., Ing., CSc. Alois Prax, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ekologie lesa, Czech Republic

20. Ing. Michaela Budňáková, Ministerstvo zemědělství, Czech Republic

21. Ing., Ph.D. Václav Kadlec, Ministerstvo zemědělství ČR, Czech Republic

22. ing. Stanislav Mach, Ministerstvo zemědělství ČR, Czech Republic

23. Ing. Alžběta Randusová, Ministerstvo zemědělství ČR, Czech Republic

24. Mgr. Kateřina Zamazalová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Czech Republic

25. Prof., Dr., Ing., CSc. Bořivoj Šarapatka, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Czech Republic

26. Ing Ladislava Kohoutová, Státní pozemkový úřad, Czech Republic

27. Ing., Ph.D. Tomáš Sedmidubský, Státní pozemkový úřad, odbor půdní služby a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Czech Republic

28. Jan Hladký, Ústav geologie a pedologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Czech Republic

29. Ing., Ph.D. Kubík Ladislav, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Czech Republic

30. Ing., Ph.D. Dušan Reininger, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Czech Republic

31. Mgr., Ph.D. Šárka Poláková, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Czech Republic

32. RNDr. Jaroslav Staňa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, Czech Republic

33. Dr.Ing. Přemysl Fiala, Ústření kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Czech Republic

34. Ing. Svatava Křížková, VÚMOP, v.v.i., Czech Republic

35. Ing. Michal Pochop, VÚMOP, v.v.i., Czech Republic

36. doc.Ing. Ph.D. Jana Podhrázská, VÚMOP, v.v.i., Czech Republic

37. Ing. Marek Batysta, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

38. Ing. Martin Berka, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

39. Ing. Jiří Holub, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

40. Ing. Ondřej Holubík, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

41. Ing. Petra Huislová, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

42. Mgr. Petr Karásek, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

43. Ing. David Kincl, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

44. Ing., Ph.D. Martin Mistr, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

45. Alžběta Nehézová, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

46. Ing. Ivan Novotný, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

47. Bc. Martin Petera, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

48. Ing. David Petrus, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

49. Ing. Jan Srbek, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

50. doc. Ing., Ph.D. Radim Vácha, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

51. Ing., Ph.D. Jan Vopravil, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

52. Mgr. Daniel Žížala, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

53. Ing. Jiří Holub, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

54. Ing. Josef Kučera, Výzkumný ústav meliorací ochrany půdy, v.v.i., Czech Republic

55. Ing., CSc. Eva Kunzová, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Odbor systémů hospodaření na půdě, Czech Republic

56. Ing., Ph.D. Ladislav Menšík, Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., Odbor systémů hospodaření na půdě, Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů a Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ekologie lesa, Czech Republic

57. Mgr. et Mgr. Pavel Daněk, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Czech Republic

58. doc. Ing. / CSc. Jan Horáček, Zemědělská fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, Czech Republic

59. Dr. Vesna Mrvic, Institut za zemljište, Serbia

60. Ing., Ph.D. Miroslav Fér, Česká zemědělská univerzita v Praze, Slovakia

61. Mgr., PhD. Pavol Kenderessy, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Slovakia

62. Mgr. PhD. Marek Kolenčík, Katedra pedológie a geológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovakia

63. Mgr., PhD. Peter Hanajík, Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Univerzita Komenského, Slovakia

64. Ing., CSc. Radoslava Kanianska, Katedra životného prostredia, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia

65. RNDr. Roman Hangáč, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovakia

66. Ing., PhD. Pavel Pavlenda, Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Slovakia

67. Ing. PhD. Jozef Capuliak, Národné lesnícke centrum, Zvolen, Slovakia

68. Mgr., PhD. Rastislav Skalský, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Slovakia

69. Mgr., PhD., Vladimír Hutár, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Slovakia

70. RNDr., PhD. Dana Kotorová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Slovakia

71. Ing., PhD. Ladislav Kováč, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Slovakia

72. Ing., PhD. Božena Šoltysová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Slovakia

73. Ing., PhD. Ján Styk, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica, Slovakia

74. RNDr., CSc. Jarmila Makovníková, NPPC - VÚPOP regionálne pracovisko Banská Bystrica, Slovakia

75. Ing., PhD. Miloš Širáň, NPPC - VÚPOP regionálne pracovisko Banská Bystrica, Slovakia

76. Ing., PhD. Jozef Mališ, NPPC - VÚPOP Regionálne pracovisko Banská Bystrica, Slovakia

77. RNDr. Andrea Rášová, NPPC - VÚPOP, Slovakia

78. RNDr., CSc. Beata Houšková, NPPC - VÚPOP, Slovakia

79. Mgr Gregor Sýkora, NPPC - VÚPOP, Slovakia

80. Mgr. Martin Hozlár, NPPC - VÚPOP, Slovakia

81. Mgr Jozef Koreň, NPPC - VÚPOP, Slovakia

82. Prof., Ing., CSc. Jozef Kobza, NPPC - VÚPOP RP Banská Bystrica, Slovakia

83. Ing. Katarína Hrivňáková, NPPC VÚPOP, Slovakia

84. Ing Pavol Bezák, NPPC-VÚPOP, Slovakia

85. Ing. Zuzana Bezáková, NPPC-VÚPOP, Slovakia

86. RNDr., PhD. Vladimír Píš, NPPC-VÚPOP, Slovakia

87. doc. RNDr. CSc. Jaroslava Sobocká, NPPC-VÚPOP Bratislava, Slovakia

88. Mgr. Lenka Svobodová, Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, Slovakia

89. prof. Ing. CSc. Bohdan Juráni, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia

90. doc., Ing., PhD. Vladimír Šimanský, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Slovakia

91. prof. Ing. DrSc. Jaroslav ANTAL, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovakia

92. Ing. Tímea Szlováková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra pedológie a geológie, Slovakia

93. doc., Ing., PhD. Erika Tobiašová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra pedológie a geológie, Slovakia

94. doc. Ing. PhD. Nora Polláková, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra pedológie a geológie, Slovakia

95. RNDr. Peter Brunovský, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Slovakia

96. doc. Ing. CSc. Erika Gömöryová, Technická univerzita vo Zvolene, Slovakia

97. Ing. Petra Štupáková, Technická univerzita vo Zvolene, Slovakia

98. Ing., PhD. Marián Homolák, Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta, Slovakia

99. Ing., CSc. Ján Kukla, Ústav ekológie lesa SAV, Slovakia

100. Ing., CSc. Margita Kuklová, Ústav ekológie lesa SAV, Slovakia

101. Mgr., PhD. Jozef Kollár, Ústav krajinnej ekológie SAV,Slovakia

102. Ing., Ph.D. Vladimír Papaj, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.,Slovakia

103. Ing. Eva Kostková, Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevarská fakulta Mendelovy univerzity, Czech Republic

104. Darko Jaramaz, Institut za zemljište, Beograd, Srbija

105. Dusica Delic, Institut za zemljište, Beograd, Srbija

106. Elmira Saljnikov, Institut za zemljište, Beograd, Srbija

107. Olivera Stajkovic-Srbinovic, Institut za zemljište, Beograd, Srbija

108. Ing. Marek Bednář, Katedra ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého, Olomouc, Czech Republic

109. Mgr. Patrik Netopil, PhD., Katedra ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého, Olomouc, Czech Republic

110. Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., NLC – LVÚ, Zvolen, Slovakia

111. RNDr. Blanka Ilavská, PhD., NPPC – VÚPOP, Bratislava, Slovakia

112. Dominika Čapkovičová, NPPC – VÚPOP, Bratislava, Slovakia

113. Štěpánka Kaničková, NPPC – VÚPOP, Bratislava, Slovakia

114. Ing. Karol Végh, NPPC – VÚPOP, Bratislava, Slovakia

 

 

 

 

Pedologické dni 2016